D66 stelt voor toelatingstoetsen voor pabo te schrappen

Over een motie om de toelatingseisen voor de pabo te versoepelen wordt woensdagmiddag in de Tweede Kamer gestemd.

Sinds de invoering van de toelatingseisen is de instroom van nieuwe studenten gehalveerd. Nederland kampt met een groot lerarentekort.
Sinds de invoering van de toelatingseisen is de instroom van nieuwe studenten gehalveerd. Nederland kampt met een groot lerarentekort. Foto Getty Images

Het wordt voor toekomstige pabostudenten waarschijnlijk makkelijker om op die opleiding te komen. De coalitiepartijen steunen een voorstel van D66 om de toelatingstoetsen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde en techniek te schrappen. Dat bevestigt D66-Kamerlid Paul van Meenen na berichtgeving in De Telegraaf.

De toelatingstoetsen voor de opleiding tot basisschoolleraar zijn sinds 2015 verplicht voor mensen die deze vakken niet in hun pakket hadden op de middelbare school. Volgens D66 kan deze kennisachterstand beter worden ingehaald tijdens de opleiding, in plaats van dat het een toelatingscriterium is „aan de poort”.

Van Meenen zegt zeker te zijn van de steun van coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Die partijen bevestigen dat in De Telegraaf. Het betekent dat de VVD van mening is veranderd, want die partij was eerder juist groot voorstander van toelatingstoetsen. Het voorstel wordt woensdagmiddag om 14.00 uur ingediend tijdens een Tweede Kamerdebat over leraren.

‘Motivatie het belangrijkst’

Volgens Van Meenen stranden veel potentiële studenten op de toelatingstoets of laten ze zich erdoor ontmoedigen. „Ik zou het liefst iedereen die gemotiveerd is de kans geven”, zegt het Kamerlid. Van Meenen zegt al heel lang te pleiten voor de afschaffing van de toelatingstoets. „Als je toch een toets wilt invoeren, kun je iemand een middag in groep zes voor de klas zetten en daarna kijken of diegene het nog wil”, zegt het Kamerlid.

Lees ook: Strengere toelating pabo zorgt niet voor betere studenten

Strengere toelatingseisen voor de pabo leiden niet tot betere studenten, dat bleek vorig jaar uit een onderzoek van Tilburg University. Wel is de instroom van pabostudenten sinds de invoering van verscherpte toelatingseisen in 2006 en 2015 gehalveerd.

Nederland kampt al jaren met een toenemend lerarentekort. Het tekort ligt dit jaar 9 procent hoger dan vorig jaar. Nadelige gevolgen zijn onder andere de toegenomen werkdruk voor leraren en de verminderde kwaliteit van onderwijs voor leerlingen. Afgelopen maand moest er in Amsterdam een montessorischool dicht omdat er te weinig leraren waren. Voor zover bekend was dit de eerste school die dicht moest om deze reden.

Lees ook: Het lerarentekort is een ‘nationale ramp’