Brieven

Brieven nrc.next 9/10/2019

Prostaatkanker

Laat patiënt bepalen

Onbegrijpelijk dat huisartsen als Marianne den Hollander blijven zeggen dat je als man beter geen PSA-test kunt laten doen (Terughoudendheid huisarts over PSA-test is terecht, 8/10). Als ik haar advies had opgevolgd, was ik er niet achter gekomen dat ik lokaal uitgezaaide prostaatkanker had. Ik had geen klachten, was gewoon doorgegaan met mijn leven tot het waarschijnlijk te laat was geweest.

Nee, de test voorspelt niet „een-op- een” of je prostaatkanker hebt, dat kan alleen een scan in het ziekenhuis aantonen. Zullen we het aan mondige patiënten zelf overlaten of ze dan wel of geen test willen laten doen? En als ze erover willen praten, zoals Den Hollander suggereert, zullen we dat dan doen in het ziekenhuis? Daar kun je als patiënt, in overleg met de uroloog die je zelf kiest, bepalen welke behandeling je wilt. Kortom, dit was precies wat ik in het interview van afgelopen zaterdag bedoelde: „laat je bloed prikken, bij twijfel moet je zelf in actie komen”. Te veel huisartsen laten het erbij zitten.

Binnenvaart

Voortdurende innovatie

Marc Chavannes beschrijft in 100 km/uur in Naturodam is niet genoeg (28/09) veel zaken waar ik het hartgrondig mee eens ben. Maar hij slaat de plank mis als hij schrijft dat de binnenschipper op vieze stookolie de Rijn op en neer tuft. Er is geen sprake van dat er op de Rijn op stookolie wordt gevaren. Op zee mag dat nog aan de orde zijn, op binnenwateren wordt meestal gevaren op dieselolie. De sector snapt maar al te goed dat het schoner en energiezuiniger moet en kan: veel schepen varen met katalysatoren, er varen schepen op het vloeibare gas LNG, er zijn schepen met hybride motoren en er wordt geëxperimenteerd met varen op waterstof. Het besef dat het van groot belang is om blijvend de meest energiezuinige transportmodaliteit te zijn, innoveert de binnenvaart. Helaas gaan scheepsmotoren soms vijftig jaar mee, dus duurt het langer dan bij vrachtwagens voordat de hele vloot van de modernste motoren is voorzien. Maar er wordt hard gewerkt aan reductie van de uitstoot van CO2 en andere emissies.


voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart Rotterdam

Vertrek Krikke

Helm door het plafond

Toen Pauline Krikke door de gemeenteraad als burgemeester werd verkozen, vroeg ik mij af wat hen daartoe bewoog aangezien haar cv toen al flinke hobbels vertoonde. Men moet nu concluderen dat degenen die Krikke aanstelden, heel wat boter op het hoofd hebben. Van een glazen plafond voor vrouwen hebben we in het geval van Krikke niet veel gemerkt (Na de gemeenteraad verloor ook de stad het vertrouwen in Krikke, 7/10). Krikke zei nog dat ze het rapport over de vuren in Scheveningen „met open vizier” tegemoet zag. Later nam ze die metafoor terug. Krikke is met haar helm recht door dat plafond gestoten.

Vroem

Auto als springplank

Briefschrijver John Versloot uitte in De Audi en de wereldbol (3/10) zijn verbazing: deze krant schrijft veel over de klimaatproblemen, maar plaatst ook een recensie over een Audi met 450pk (De Audi RS5 klinkt als een aardbeving – hij is geweldig, 26/09). De bezorgdheid over het klimaat van de heer Versloot deel ik, maar hij kwalificeert de artikelen over auto’s van Bas van Putten onterecht als autotests. Dat zijn ze geenszins. Het is een vorm van kunstkritiek en gaat over het gevoel en de associatie bij het zien en ervaren van een bepaald artefact. Ik lees de bespreking van een schilderijententoonstelling ook niet als een koopgids voor de objecten die ik thuis aan de muur wil hangen.

Correcties/aanvullingen

Gaswinning

In het artikel De gaswinning stopt, dus Gasterra ook (8/10, p. E5) was de naam van directeur Annie Krist verkeerd geschreven als Annie Kist.

Nobelprijs

In Nobelprijs voor cellen in ademnood (8/10, p. 16) stond dat de Nobelprijs van 900.000 Zweedse kronen overeenkomt met „bijna een miljoen euro”. Deze omrekening klopt niet. Helaas voor de prijswinnaars valt de wisselkoers ongunstiger uit: ruim 825.000 euro.