Brieven

Brieven NRC Handelsblad 9/10/2019

Prostaatkanker

Laat patiënt bepalen

Onbegrijpelijk dat huisartsen als Marianne den Hollander blijven zeggen dat je als man beter geen PSA-test kan laten doen (Terughoudendheid huisarts over PSA-test is terecht, 8/10). Als ik haar advies had opgevolgd, was ik er niet achter gekomen dat ik lokaal uitgezaaide prostaatkanker had. Ik had geen klachten, was gewoon doorgegaan met mijn leven tot het waarschijnlijk te laat was geweest.

Nee, de test voorspelt niet „een op een” of je prostaatkanker hebt, dat kan alleen een scan in het ziekenhuis aantonen. Zullen we het aan mondige patiënten zelf overlaten of ze dan wel of geen test willen laten doen? En als ze erover willen praten, zoals Den Hollander suggereert, zullen we dat dan doen in het ziekenhuis? Daar kun je als patiënt, in overleg met de uroloog die je zelf kiest, bepalen welke behandeling je wil. Kortom, dit was precies wat ik in het interview van afgelopen zaterdag bedoelde: „laat je bloed prikken, bij twijfel moet je zelf in actie komen”. Te veel huisartsen laten het erbij zitten.

Binnenvaart

Voortdurende innovatie

Marc Chavannes beschrijft in 100 km/uur in Naturodam is niet genoeg (28/09) veel zaken waar ik het hartgrondig mee eens ben. Maar op één punt slaat hij de plank mis, namelijk als hij schrijft: „Net als de binnenschipper die op vieze stookolie de Rijn op en neer tuft [...] kan weten dat er dingen voor zijn gedaan die niet blijvend kunnen”. Er is geen sprake van dat er op de Rijn op stookolie, laat staan vieze stookolie wordt gevaren. Op zee mag dat nog aan de orde zijn, op binnenwateren wordt meestal gevaren op dieselolie. De sector snapt maar al te goed dat het schoner en energiezuiniger moet en kan: veel schepen varen met katalysatoren, er varen schepen op het vloeibare gas LNG, er zijn schepen met hybride, dieselelektrische motoren en er wordt geëxperimenteerd met varen op waterstof. Het besef dat het van groot belang is om blijvend de meest energiezuinige transportmodaliteit te zijn (en dus met de laagste CO2-uitstoot), brengt de binnenvaart tot permanente innovatie. Helaas gaan scheepsmotoren soms wel vijftig jaar mee, dus duurt het langer dan bij vrachtwagens voordat de hele vloot van de modernste motoren is voorzien. Maar er wordt hard gewerkt aan reductie van de uitstoot van CO2 en andere emissies.


voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart Rotterdam

Vertrek Krikke

Helm door het plafond

Toen Pauline Krikke door de gemeenteraad als burgemeester werd verkozen, vroeg ik mij al af wat hen daartoe bewoog gezien haar cv toen al flink wat hobbels vertoonde. In ieder geval moet men nu concluderen dat degenen die Krikke aanstelden, heel wat boter op het hoofd hebben. Van een glazen plafond voor vrouwen hebben we in het geval van Krikke niet veel gemerkt (Na de gemeenteraad verloor ook de stad het vertrouwen in Krikke, 7/10). Zij had geen boter op haar hoofd, maar een helm waarover ze nu spreekt: donderdagochtend zei Krikke nog dat ze het rapport over de vuren in Scheveningen „met open vizier” tegemoet zag. Later nam ze die metafoor terug: „Beter is die figuurlijke helm helemaal af te zetten", om de schijn van een gevecht te vermijden. Krikke is met haar helm recht door dat plafond gestoten.

Vroem

Auto als springplank

Briefschrijver John Versloot uitte in De Audi en de wereldbol (3/10) zijn verbazing: deze krant schrijft veel over de klimaatproblemen, maar plaatst ook een recensie over een dure Audi met 450pk (De Audi RS5 klinkt als een aardbeving – hij is geweldig, 26/09). De bezorgdheid over het klimaat van de heer Versloot deel ik geheel, maar hij kwalificeert de artikelen over auto's van Bas van Putten onterecht als autotests. Dat zijn ze geenszins. Deze artikelen zijn een vorm van kunstkritiek: ze gaan over het gevoel en de associatie bij het zien en ervaren van een bepaald artefact. Ik lees de bespreking van een schilderijen- tentoonstelling in deze krant ook niet als een aankoopgids voor de objecten die ik thuis aan de muur wil hangen.