Arbeidsongeschikt

Keuringsfout: UWV wijzigt uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV heeft na herbeoordeling 298 mensen een lagere uitkering toegekend voor arbeidsongeschiktheid, en 172 uitkering geschrapt. Door fouten bij de keuringen in Groningen waren de betrokkenen ten onrechte beoordeeld als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De keuringen werden vorig jaar door sociaal-medisch verpleegkundigen uitgevoerd, zonder inhoudelijke begeleiding van een verzekeringsarts. (NRC)