Vrijdag weer vergunningen voor bouwprojecten bij natuurgebieden

De twaalf provincies hebben nieuwe regels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen voor projecten bij natuurgebieden.

Commissievoorzitter Johan Remkes presenteerde eind september aanbevelingen over de stikstofproblematiek in Nederland.
Commissievoorzitter Johan Remkes presenteerde eind september aanbevelingen over de stikstofproblematiek in Nederland. Foto Remko de Waal/ANP

Vanaf vrijdag worden kunnen weer vergunningen worden verleend voor projecten in de buurt van natuurprojecten. De twaalf provincies hebben nieuwe regels vastgesteld met betrekking tot de uitstoot van stikstof. Dat heeft het Interprovinciaal Overleg, het samenwerkingsverband van de provincies, dinsdag bekendgemaakt.

Lees ook: Meer verzuring en fijnstof, en koolmezen met gebroken pootjes

Voortaan moet vooraf worden aangetoond dat projecten geen stikstof uitstoten of dat de stikstof geen significante effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Eerder was onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) enkel de belofte om de veroorzaakte stikstofschade te compenseren voldoende voor een vergunning. Maar de Raad van State zette in mei een streep door dit programma. Hierdoor was het onduidelijk aan welke regels nieuwe projecten moesten voldoen.

Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland, spreekt in een verklaring van „strikte voorwaarden”. „De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap.”

Door het stikstofbesluit van de Raad van State kwamen zeker 18.000 projecten in gevaar. De commissie-Remkes adviseerde eind september dat Nederland snel „drastische maatregelen” moet nemen om de uitstoot van stikstof te beperken en kwetsbare natuur beter te beschermen. De commissie stelde voor om veebedrijven die veel ammoniak uitstoten uit te kopen. Ook zou een verlaging van de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen bij kwetsbare natuurgebieden bijdragen aan het verminderen van de uitstoot.