Klacht over oneerlijke handel stierensperma afgewezen

Een handelaar in stierensperma beschuldigde marktleider CRV van oneerlijke concurrentie. CRV is zowel actief als partij op de markt als, via een coöperatie, keurder van stierensperma.

Een medewerker van de Coöperatie Rundveeverbetering in gesprek met boer nabij de Hollandse IJssel.
Een medewerker van de Coöperatie Rundveeverbetering in gesprek met boer nabij de Hollandse IJssel. Foto Fred Hoogervorst / Hollandse Hoogte

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoeft de Arnhemse verkoper van stierensperma CRV niet aan te pakken vanwege belangenverstrengeling. Het bedrijf dat naar eigen zeggen een marktaandeel heeft van 60 procent en daarmee de grootste aanbieder van stierensperma is in Nederland werd eerder dit jaar door concurrent KI Samen gedaagd voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dinsdag oordeelde het College dat het niet de bevoegde instantie is voor de klacht.

Wat is er aan de hand? CRV heeft volgens KI Samen – dat staat voor Kunstmatige Inseminatie – haar positie als marktleider oneerlijk verkregen. CRV is niet alleen handelaar in stierensperma maar beheert ook een belangrijk databestand voor veehouders, een stamboek met afstammingsgegevens van koeien en stieren.

Lees ook: Hoe eerlijk is de handel in stierenzaad?

Fokwaardes

In het bestand staan ook zogeheten ‘fokwaardes’ vermeld. Dat zijn cijfers waarmee prestaties van de stieren en hun nakomelingen gemeten kunnen worden, zoals hoeveel melk koeien leveren en hun levensduur. Ook de gegevens van KI Samen zijn opgenomen in dit stamboek, dat veruit het grootste in Nederland is.

Het probleem volgens KI Samen: CRV deelt de fokwaardes uit, maar verkoopt zelf ook stierensperma. Dat het bedrijf zichzelf bevoordeelt ligt volgens KI Samen op de loer. De stieren van CRV zouden steevast als beste worden aangewezen. Het bedrijf ontkent dat er sprake is van belangenverstrengeling en wees er tijdens de rechtszaak in juli op dat de bv die de sperma verkoopt en de coöperatie die het stamboek beheert strikt gescheiden zijn.

Klacht afgewezen

Een eerder handhavingsverzoek bij de RVO werd door die instantie niet in behandeling genomen. KI Samen stapte daarop naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven om handhaving alsnog af te dwingen. Volgens het College heeft KI Samen echter geen „aanknopingspunten geboden” om vast te stellen dat CRV de regels zou hebben overtreden en met de coöperatie niet meer als houder van het stamboek zou mogen optreden.

Bovendien moet KI Samen, als het gaat om oneerlijke concurrentie, zich bij een ander loket melden: de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voor een persoonlijk geschil met het bedrijf moet de eisende partij bij de civiele rechter aankloppen.

De rechter wees daarmee de eis af dat de RVO moet optreden tegen CRV. Het is nog niet bekend of KI Samen nu ook naar de ACM stapt.