Geldigheid van marktregels glyfosaat niet in het geding

Economie & recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: Europees recht.

Foto Getty Images/iStockphoto

In 2016 en 2017 richtten 21 leden van de Franse actiegroep Faucheurs volontaires d’OGM ariégeois (uit het departement Ariège afkomstige vrijwillige maaiers van genetisch gemodificeerde gewassen) vernielingen aan in drie winkels die onkruidverdelgers met glyfosaat (met name Roundup) verkochten. De producten zouden niet correct zijn bewaard en er zou niet bij hebben gestaan dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is. De actievoerders werden vervolgd voor de schade. Ze beriepen zich op de noodtoestand en het ‘voorzorgsbeginsel’ dat voorschrijft dat in Europa een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu moet worden gewaarborgd. De rechtbank in Foix vroeg zich af of zij niet een punt hadden dat de strafbaarheid van hun vernielingen kon verlichten of opheffen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kreeg de vraag of de Europese regels hier „mogelijkerwijs ontoereikend” zijn en of bij de vaststelling ervan geen beoordelingsfouten zijn gemaakt.

In zijn uitspraak van vorige week komt het Hof tot de conclusie dat de regels voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen deugen. De goedkeurings- en toelatingsprocedures voor pesticiden vertonen geen manco’s en de geldende verordening verleent buitenstaanders „in verregaande mate toegang” tot de relevante dossiers. Het Hof heeft geen ‘kennelijke beoordelingsfouten’ gevonden en is geen feiten of omstandigheden op het spoor gekomen die afdoen aan de geldigheid van de Europese regels. Dat het Europees Parlement vorig jaar aanbevelingen deed om deze regels te verbeteren, betekent niet noodzakelijk dat ze zo gebrekkig zijn dat ze moeten worden ingetrokken. Ze vormen dan ook geen verzachtende omstandigheid voor de vernielingen die de ‘vrijwillige maaiers’ hebben aangericht.

Uitspraak: ECLI:EU:C:2019:800