Discussie over dubbele nationaliteit laait op door Brexit

Paspoort Dat de Kamer Nederlanders in het VK door Brexit twee nationaliteiten gunt, is ook Nederlanders elders ter ore gekomen. Zij pleiten nu voor algehele versoepeling van de regels.

Nederlanders die zijn vertrokken kunnen vaak geen volwaardig leven leiden, bijvoorbeeld omdat ze voor het kopen van een huis of voor bepaalde banen de nationaliteit van het land van bestemming nodig hebben.
Nederlanders die zijn vertrokken kunnen vaak geen volwaardig leven leiden, bijvoorbeeld omdat ze voor het kopen van een huis of voor bepaalde banen de nationaliteit van het land van bestemming nodig hebben. Foto Getty Images / Ramon Berk

Nederlanders in het buitenland doen een hernieuwde oproep aan het kabinet om het beleid rondom dubbele nationaliteiten te versoepelen. Ze putten hoop uit de Brexit-noodwet die woensdag wordt besproken: de Tweede Kamer lijkt bereid om voor Nederlanders in het VK wél een uitzondering te maken op het verbod op twee nationaliteiten.

„Brexit laat goed zien hoe handig het is om bij onvoorziene omstandigheden een dubbele nationaliteit te hebben”, zegt Antonietta Sgherzi van GOED (Grenzeloos onder een dak), de belangenorganisatie van Nederlanders in het buitenland. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor de noodwet, die (een bepaalde groep) Nederlanders in het geval van een No Deal-Brexit zou toestaan om Brit te worden, zonder verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Lees ook: waarom de Tweede Kamer een dubbel paspoort mogelijk wil maken voor Brexit-gedupeerden

Uit een deze week gepubliceerd onderzoek van GOED blijkt dat Nederlanders die zijn vertrokken vaak geen volwaardig leven kunnen leiden, bijvoorbeeld omdat ze voor het kopen van een huis of voor bepaalde banen de nationaliteit van het land van bestemming nodig hebben. Alleen: aanvraag daarvan leidt tot verlies van het Nederlanderschap. „Als je in een land met politieke onzekerheid woont, net als in het VK nu, dan wil je dat niet”, zegt Sgherzi. Van de 5000 respondenten vindt 80 procent dat de wet veranderd moet worden.

De regels zijn bovendien te gecompliceerd, door de vele extra uitzonderingsbepalingen in de loop der jaren, zeggen de respondenten. Ze geven de voorlichting van de overheid een score van 3,6. De ombudsman was hier in 2016 ook al heel kritisch over, naar aanleiding van een klacht van een vrouw die haar nationaliteit zonder het te weten was verloren. Van de respondenten zegt 5 procent dat hen dat ook is overkomen. Zo leidt het niet tijdig verlengen van een paspoort buiten de EU tot nationaliteitsverlies. Volgens de ombudsman is een pardonregeling nodig.

In het regeerakkoord kondigde het kabinet een ‘modernisering’ van de wet aan. Voor (nieuwe) eerste generatie-migranten zou een dubbele nationaliteit dan mogelijk moeten worden. Alleen: de hervorming zou er ook toe leiden dat hun in het buitenland geboren kinderen op hun achttiende vervolgens wél moeten kiezen. Ook dat zorgt voor veel onrust onder de ongeveer één miljoen Nederlanders in het buitenland.