Brieven

Brieven 8/10/2019

vertrek krikke

‘Sterk oplossingsgericht’

Pauline Krikke moet aftreden als burgemeester van Den Haag omdat er te veel fout is gegaan bij de afgelopen jaarwisseling om nog voldoende gezag te hebben. Vooral de sollicitatiecommissie van Den Haag treft blaam. Deze motiveerde destijds haar besluit om Krikke te benoemen met de aanbevelingen dat „Krikke heldere opvattingen heeft over openbare orde en sterk oplossingsgericht is”.

Noord en zuid

Dedain van de Randstad

Na de affaires in Den Haag en bij Schiphol moet het randstedelijk dedain over moraal en ethiek van het zuiden van het land worden bijgesteld. Misschien dat ze in Hilversum nu ook als voltooiing van de boven-Moerdijkse emancipatie een volgende stap kunnen zetten: het ondertitelen van Amsterdamse en Haagse sprekers.

Wonderlijke horizon

Kijk naar de vliegtuigen

Karel Knip schreef over wat hij „het wonder van de horizon” noemde (5/10). Graag wil ik er een fenomeen aan toevoegen. Op een heldere avond kan men soms een rij vliegtuigen zien aankomen richting Schiphol. De eerste twee tot drie vliegtuigen zie je (zoals je verwacht) steeds hoger naarmate ze verder weg zijn. Daarna zie je ze echter steeds lager terwijl ze nog verder weg zijn en dus nog op grotere hoogte zitten. Het toont de kromming van de aarde.

Sifan hassan

Prijs fysiek talent

Ik deel het enthousiasme van Carolina Trujillo over atlete Sifan Hassan (Buitenbenen, 4/10), met een bittere bijsmaak. Met gelijke kansen en een uitzonderlijk fysiek talent de allerbeste worden, is inherent aan topsport. Als een atlete van nature ruimer dan gemiddeld in haar testosteron zit, moet dat dan andere gevolgen hebben dan een verdiend kampioenschap? Anders dienen ook basketballers langer dan 2.10 meter, keepers met net iets te grote handen en schakers met een IQ boven de 150 te worden uitgesloten.

Joodse keuken

Etrog is niet altijd heilig

Het behartenswaardige interview met de Marokkaanse-Spaanse topkokkin Najat Kaanache (‘Ik wil dat ze denken: wauw, dit is Marokkaans’, 26/9) bevat enkele onduidelijkheden over het Jodendom. De etrog die de omslag siert, wordt omschreven als een „heilige Joodse citrusvrucht”. Het klopt dat bij het Loofhuttenfeest de etrog één van de vier onderdelen vormt van de loelav, die verder bestaat uit één palmtak, drie wilgentenen en twee mirtetakjes. Buiten deze acht dagen is de etrog een gewone citrusvrucht, beschikbaar voor elk gebruik. Zij zegt: „De etrog werd gebruikt door de Marokkaanse Joden die destijds naar Israël vertrokken”. Vertrokken? Bij pogroms vielen vele doden, maar emigratie was voor Joden verboden. Toen zij in 1961 toestemming kregen, ontvluchtte het overgrote deel van de Joden het gewelddadig antisemitische Marokko. Dat lijkt een passender omschrijving.

Greta’s asperger

De vlag, niet de lading

Greta Thunberg heeft Asperger, schrijft Martijn Katan (Verdient Greta de Nobelprijs?, 5/10). Hij en vele anderen menen op grond daarvan te weten hoe zij psychologisch in elkaar zit. Dit berust op een wijd verspreid misverstand. We weten enkel wat de vlag is, maar de lading van het schip kennen we niet, zo is globaal de verhouding tussen het etiket en de persoonlijkheid.

Correcties/aanvullingen

Wellington, de hertog

In de rubriek De Lezer Schrijft (Opinie & Debat, 5/10, p.10) wordt de Britse militair en premier Arthur Wellesley (1769-1852), die in 1815 Napoleon versloeg bij Waterloo, de „graaf” van Wellington genoemd. Hij was graaf, markies en na 1815 de eerste hertog van Wellington.

Harry Garretsen

In de column Valt er nog te lachen met economen? (7/10, p. 2) wordt econoom Harry Gerritsen genoemd. Dat moet Garretsen zijn.