Geneeskunde

Nobelprijs voor onderzoek naar epo en zuurstofwaarneming

De Nobelprijs voor Geneeskunde is maandagochtend toegekend aan twee Amerikanen, Gregg Semenza en William Kaelin, en een Brit, Peter Ratcliffe, voor hun onderzoek aan de zuurstofwaarneming van cellen. De drie laureaten onderzochten wat er op moleculair niveau gebeurt als cellen zuurstof tekortkomen. Semenza onderzocht de rol van het hormoon erytropoëtine – beter bekend als epo. Ratcliffe en Kaelin werkten de moleculaire regulatie daarvan verder uit.

Het Nobelcomité voor de medicijnenprijs wordt gevormd door wetenschappers van het Karolinska Instituut in Stockholm. De prijs bestaat uit 9 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 950.000 euro, die de drie prijswinnaars moeten delen. (NRC)