Brieven

Brieven

Leen Schaap

Kiepmoment

In reactie op het interview met de vertrekkend brandweercommandant Leen Schaap kan ik zeggen dat het in Nederland krioelt van dit soort ‘bedrijfsculturen’, zowel privaat als bij de overheid (‘Ik kreeg een mes in mijn rug. Zo simpel is het’, 30/9). Het gedrag van het fenomeen is als een virulent chemisch mengsel. Na het ‘kiepmoment’ is er geen redden meer aan. Opnieuw beginnen is dan de enige oplossing. Het bederf is onherstelbaar en ligt in alle organisaties op de loer. Het is min of meer analoog aan natuurlijk verval. Maar de natuur heeft haar eigen oplossing. Telkens afsterven en opnieuw beginnen. Private bedrijven worden er minder door getergd. Dat pleit voor ons huidige kapitalistische systeem. Ik heb met die man te doen.

voormalig bedrijfsadviseur

Boer en activist

Jullie willen hetzelfde

In reactie op de afgelopen twee betogingen op het Malieveld wil ik graag het volgende zeggen. Klimaatbetogers zouden boeren moeten steunen, net zoals Britse homoseksuele mannen en vrouwen stakende mijnwerkers steunden in de jaren ’80. Het is mijn indruk dat de aandacht voor protestmarsen afneemt, terwijl de boeren van ochtend- tot avondspits non-stop in het nieuws waren. En terecht, de boeren legden het land letterlijk stil met hun tractoren, terwijl protestborden het alleen leuk doen op foto’s. Het lijkt alsof deze groepen haaks op elkaar staan, toch willen zij hetzelfde. Boeren willen blijven boeren, klimaatbetogers willen alleen dat zij dit zonder vee en gif doen. Hier is geld voor nodig. De klimaatbetogers kunnen geld inzamelen voor de transitie van het boerenbestaan. Zo krijgen boeren het respect dat ze verdienen voor het voeden van ons land terwijl zij worden gesteund in de komende veranderingen. Door de handen ineen te slaan kunnen deze groepen elkaar redden. Boeren krijgen een alternatief voor conservatieve xenofobe leiders die hen niet voorbereiden op de toekomst en voor klimaatbetogers blijft er een leefbare toekomst over. In 1985 leidden mijnwerkers de Gay Pride-optocht in Wales uit solidariteit. Zo zou een gezamenlijke optocht van klimaatbetogers en boeren pas echt iets teweegbrengen. Klimaatbetogers steun de boeren!

Boeren (1)

Industrieën verdwijnen

Als we minder vlees gaan eten – daar zijn argumenten te over voor – dan lost het probleem vanzelf op. Er zijn meer economische activiteiten teloorgegaan, denk aan mijnbouw, textielindustrie, sigarenfabricage om slechts enkele te noemen. Als we nu minder Coca Cola gaan drinken, moet de firma Coca Cola dan gecompenseerd worden? Dacht het toch niet!

Boeren (2)

(g)een goede column

Ik heb van Marcel van Roosmalen inhoudelijk gezien wel eens betere columns gelezen dan Buigen voor de boer (2/10). Het is een groot goed in deze tijd om je in te kunnen leven in de gevoelens en beleving van andere mensen, zonder daar meteen een waardeoordeel aan te hangen. Een goede column is scherp en er zit humor in, maar het moet niet denigrerend zijn.

Jammer dat hij de oprechte zorgen van een deel van onze samenleving op deze manier verwoordt.