Amsterdamse hoofdagent betrokken bij contante betalingen taxivervoer Schiphol

Taxi’s schiphol

Taxichauffeurs op Schiphol moesten de afgelopen jaren heimelijk duizenden euro’s contant betalen om te mogen rijden vanaf de luchthaven. De directeur van het taxibedrijf waaraan ze betaalden, was tegelijkertijd hoofdagent in Amsterdam.

Dit blijkt uit gesprekken van NRC met meer dan zestig betrokkenen, van wie de helft chauffeur is of was op de luchthaven. Hun verhalen worden ondersteund door e-mails, documenten en geluidsopnames.

Het gaat om SchipholTaxi, een van de drie bedrijven waarmee de luchthaven een contract heeft om klanten te vervoeren. De chauffeurs betaalden in 2014 circa 5.000 euro per persoon aan stromannen van het bedrijf. Bij een ander gecontracteerd bedrijf, BIOS Groep, moesten ze in 2018 zelfs circa 15.000 euro per taxibusje betalen om te mogen rijden. De betalingen verliepen via betrokkenen van het derde bedrijf, Schiphol Service. Emeritus hoogleraar integriteit Hans van den Heuvel noemt dit systeem corrupt. „Er zijn geen duidelijke regels. Het recht van de sterkste heerst”.

Lees ook het grote onderzoek: Taxirijden op Schiphol, in ruil voor een envelop vol cash

Met meldingen van chauffeurs over deze contante betalingen bij de politie en de Belastingdienst is afgelopen jaren niets gebeurd.

Schiphol ontving ook signalen over deze praktijk en zegt destijds „direct actie” te hebben ondernomen. Dat betrof een gesprek met de directies van SchipholTaxi en BIOS. Die ontkenden. Schiphol had „geen aanwijzingen van ontoelaatbare zaken,” zegt de woordvoerder.

De marechaussee, belast met politietaken op Schiphol, reageert gealarmeerd op de bevindingen van NRC: „We vinden deze signalen zorgelijk en nemen het zeer serieus. In overleg met het Openbaar Ministerie Noord-Holland bekijken we of we op basis van deze nieuwe informatie een oriënterend onderzoek kunnen starten.”

In 2014 wonnen de drie bedrijven een concessie op Schiphol. Ze kregen het beheer over tien van de veertien lucratieve plekken op de taxistrook voor de uitgang. Chauffeurs vertellen dat ze bij SchipholTaxi mochten rijden als ze circa 5.000 euro zouden betalen. Ze kwamen naar een afgesproken plek in Amsterdam Nieuw-West en overhandigden op straat het geld aan een stroman. Soms kregen ze kort daarna een mail van directeur Gamis el Bouakili van SchipholTaxi, waarin stond dat ze geselecteerd waren.

El Bouakili was hoofdagent in Amsterdam én had honderden taxi’s van TCS en SchipholTaxi rondrijden. Hij moest daarom, volgens bronnen, medio 2016 ontslag nemen. Een politieman mag geen nevenfuncties in de taxiwereld hebben. „Het heeft veel te lang geduurd voor bij de politie bekend was dat meneer El Bouakili deze nevenfuncties had. En toen het eenmaal bekend was, heeft het veel te lang geduurd voor er is ingegrepen”, erkent een woordvoerder van de Amsterdamse politie.

SchipholTaxi, BIOS Groep en Schiphol Service ontkennen met klem dat chauffeurs contante bedragen aan hen moesten betalen.

Update (donderdag 17 oktober 2019): Gamis El Bouakili spande na publicatie van dit artikel een kort geding aan tegen NRC, dat vrijdag dient. In een e-mail die hij in de procedure inbrengt, schrijft een teamleider bij de politie dat zowel hij als een eerdere teamleider van El Bouakili hem de eerste jaren bij de politie toestemming gaven voor diens „nevenfunctie mbt schipholtaxi”. Als NRC navraag doet, blijkt die toestemming nooit te zijn geformaliseerd. Ook wisten de teamleiders niet dat El Bouakili directeur was van de taxibedrijven SchipholTaxi en TCS.
Een woordvoerder van de politie-eenheid Amsterdam: „De teamleiders die El Bouakili tijdens de opleiding begeleidden, gaven hem toestemming voor zijn nevenfunctie bij SchipholTaxi, ervan uitgaand dat het enkel om administratieve werkzaamheden ging. Zij zeggen niet te hebben geweten dat de heer El Bouakili directeur was van SchipholTaxi en TCS. Deze toestemmingen zijn, voor zover wij nu hebben kunnen nagaan, nergens formeel vastgelegd.”
Uit een brief blijkt dat El Bouakili eind 2015 wél formeel bij een politiechef meldt dat hij directeur is van „een BV in de vervoersbranche”. Hij krijgt daar onder voorwaarden toestemming voor. De nevenfunctie moet namelijk nog getoetst worden. Hij wordt dan volgens de woordvoerder tijdelijk „uit actieve dienst gehaald”, dus uit een publieksfunctie en komt te werken op een stafafdeling.
Op 8 maart 2016 wordt El Bouakili te kennen gegeven dat „uw nevenfunctie helaas niet verenigbaar is met uw werk als politieambtenaar”. Dat wordt hem ook schriftelijk medegedeeld, op 29 maart 2016. In juli van dat jaar dient hij een ontslagverzoek in en wordt hem „eervol ontslag” verleend.