‘Het was een reuzensprong’

Wie: Dennis van der Putten

Functie: hoofd duurzaamheid bij Actiam

Belegd vermogen: ruim 60 miljard euro

‘Met één van onze beleggingsfondsen hebben we een jaar geleden een megasprong gemaakt. In het Actiam Impact Wereld Aandelenfonds, zoals het nu heet, zaten zevenhonderd bedrijven, en nu nog ongeveer negentig.

Die reuzensprong heeft ermee te maken dat onze manier van denken over duurzaamheid veranderd is. Aanvankelijk lag de nadruk op de ethische kant: kijken of bedrijven slechte dingen doen en ze uitsluiten als dat zo is. Maar die manier van denken leidt ertoe dat aanbieders van duurzame fondsen steeds meer bedrijven uitsluiten en elkaar daarin proberen af te troeven.

In plaats van die focus op het negatieve concentreren wij ons nu op de vraag waar we heen willen met de wereld. In die wereld wordt structureel anders geproduceerd en geconsumeerd. Zodat als er in 2050 tien miljard mensen zijn in plaats van zeven miljard, er voldoende hulpbronnen en middelen zijn voor iedereen.

Daarom richten we ons vooral op de VN-thema’s klimaat, water en land. Binnen het Impact Wereld Aandelenfonds hebben we onze doelstellingen het meest consequent doorgevoerd: hier stellen we de strengste duurzaamheidseisen.

De crème de la crème van bedrijven wereldwijd selecteren was een enorme klus. Daarvoor hebben we heel veel data gebruikt en aan elkaar gekoppeld, maar het blijft ingewikkeld. Hoe vergelijk je een Keniase telecomaanbieder op duurzaam gebied met, zeg, Unilever terwijl over de eerste veel minder data beschikbaar zijn? Dat kan eigenlijk niet. Maar tegelijkertijd is het zó belangrijk om in opkomende economieën te investeren: dáár moet de omslag voor een groot deel vandaan komen.

Het heeft hier intern tot veel discussie geleid. Van de 250 bedrijven die overbleven, zijn er vervolgens negentig door onze financiële screening heengekomen. Daarin hebben we nu 700 miljoen euro geïnvesteerd.”