Brieven

Bescherm het waardevolle groen ten noorden van Amsterdam

Verdeling groen

De bedoeling van de auteur van het opiniestuk ‘Het groen moet veel eerlijker verdeeld’ (Amsterdambijlage, 28 september) begrijp ik zo: de originele ‘weilandgebieden’ kunnen behouden blijven door deze te ontsluiten met een extra metrostation en een wegennet van fiets- en wandelpaden. De bedoeling is wat mij betreft goed.

Waarom krijg ik dan toch de rillingen van dit artikel? De charme van Landelijk Noord is nu juist dat ‘schapen en koeien die al eeuwen ongestoord hun grasje grazen’ dat kunnen blijven doen én dat het daarmee verbonden ecosysteem met weidevogels ‘ongestoord’ in stand blijft. De door Bas Kok voorgestelde verstorende maatregelen zijn het begin van het einde van de waardevolle groengebieden ten noorden van Amsterdam.

Door het gebied buitensporig te ontsluiten, wordt tegelijkertijd natuur vernietigd. Zoals ook de extreme hoogbouwplannen in de Sluisbuurt een aanslag zijn op Landelijk Noord. De planologische schaduw van de stad verschijnt in die nu nog originele weilanden als een voorbode van verdere verstening en verstedelijking aan de horizon.

Ontsluiten van landelijk groen aan toerisme, ja natuurlijk, maar het komt aan op dosering en maatvoering. Het gevoel bekruipt mij dat de grootse gebaren van de zijde van de metropolitane grootdenkers en van de zijde van de natuur- en landschapsbeschermers resulteren in op papier mooie kaartbeelden, maar in de werkelijke ervaringswereld in onttoverde natuur- en cultuurlandschappen.

Niet de plaatselijke belangenbehartigers van lokaal groen zijn het probleem, maar grondspeculanten en megalomane stadsvergroters.

Eduard Groen

El Pibe

In haar bespreking van ons restaurant El Pibe vermeldt Petra Possel dat El pibe (‘jochie’) verwijst naar de Colombiaanse voetballer Carlos Valderrama die furore maakte tijdens het WK 1994. In ons geval refereert El pibe echter aan de Argentijnse voetballer Diego Maradona, die ook wel El Pibe D’Oro wordt genoemd. Restaurant El Pibe is een homage aan het Argentijns icoon en zijn land van herkomst.

Vincent Uzcudun, Amsterdam