Het Park bij de Euromast moet eind 2021 in de oude stijl zijn hersteld

Renovatie De asfaltpaden in Het Park worden vervangen en er komt eenduidig straatmeubilair. De gemeente en Droom en Daad investeren 5 miljoen.

Na onderlinge onenigheid hebben de gemeente en de filantropische Stichting Droom en Daad voorlopige afspraken bekendgemaakt om Het Park bij de Euromast binnen 2,5 jaar in oorspronkelijke stijl te herstellen – liefst voor eind 2021. Ondernemer Daan van der Have, mede-eigenaar van de Watertaxi Rotterdam, heeft geholpen beide partijen tot elkaar te brengen door hen rond te leiden op zijn historische landgoed.

De gemeente en Droom en Daad hebben op 1 oktober een ‘intentieovereenkomst’ gesloten om ieder 2,5 miljoen euro in de renovatie te steken. Het plan is om daarbij nieuwe fondsen en partijen aan te trekken om meer financiering te krijgen voor het parkmanagement. Er komt meer ruimte voor wandelaars en fietsers en minder voor auto’s. De asfaltpaden worden vervangen door halfverharding, dat tussen leem en grind in zit, vertelt Droom en Daad-directeur Wim Pijbes.

Het Park uit 1852, een Rijksmonument, is ontworpen in Engelse landschapsstijl door (tuin)architect Jan David Zocher en diens zoon Louis Paul. Droom en Daad wil de inrichting en het meubilair in oude glorie herstellen en is daarover sinds 2017 in gesprek met de gemeente.

Maar beide partijen discussieerden lange tijd over de uitvoering. Zo pleitte Pijbes onder meer voor rode klinkers op de toegangspaden en historiserende lantaarnpalen, maar dat vond de gemeente niet erg ‘Zocheriaans’. Ook wilde Droom en Daad geen grote festivals meer in Het Park en opperde de stichting van een nieuwe beheersgroep van gemeente, burgers en stakeholders, enigszins naar voorbeeld van Central Park in New York.

Lees meer over de discussie over de renovatie van Het Park in Rotterdam

In mei van dit jaar bood Droom en Daad wethouder Bert Wijbenga ( VVD) van buitenruimte een verklaring aan om de gemeente tot actie in Het Park te manen, ondertekend door zo’n 35 partijen zoals het Erasmus MC, het Natuurhistorisch Museum, de Euromast en bewoners.

Ondernemer Daan van der Have, ooit eigenaar van voormalig restaurant Zochers en Het Heerenhuys in Het Park, hoorde van de slepende discussie. „Goh, hoe kan het dat er frictie is?”, dacht Van der Have. Hij belde met Pijbes en nodigde hem en gemeenteambtenaren – afzonderlijk – uit op zijn landgoed Dordwijk bij Dordrecht. „Om de spanning die erop zat weg te halen”, vertelt hij.

Dordwijk, half zo groot als Het Park in Rotterdam, is ook rond 1850 ontworpen door architect Jan David Zocher in Engelse landschapsstijl. Van der Have en zijn zakenpartner Hans Loos kochten het landgoed in de jaren negentig van Staatsbosbeheer, hebben het ook in oorspronkelijke stijl gerenoveerd en wonen er. „Daarom heb ik het laten zien”, zegt hij.

Proefvlakken

De gemeente en Pijbes hebben nu over een aantal punten overeenstemming bereikt; later dit jaar hopen ze een bindende samenwerkingsovereenkomst te tekenen. In plaats van asfalt, komen er glooiende paden van halfverharding die versmallen en verbreden. Met name de draagkracht voor autoverkeer wordt nu getest op ‘proefvlakken’. Rond gebouwen in Het Park, zoals Het Heerenhuys en The Harbour Club, moeten wel klinkers komen. Er wordt gekeken naar „eenduidig straatmeubilair”, waarbij de huidige lantaarnpalen in Rotterdamse Stijl – maar dan groen – voor Droom en Daad ook acceptabel zouden zijn, zegt Pijbes.

De gemeente heeft al een nieuw evenementenbeleid met langere tussenpauzen tussen festivals in Het Park, waardoor het gras beter kan herstellen. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor Het Park en er komt geen nieuwe beheergroep. Voor thema’s als veiligheid, het riool en beheer en onderhoud van Het Park wordt jaarlijks wel een plan gemaakt, waarbij Droom en Daad mag adviseren.

„We hebben geen nieuwe juridische vorm gekozen”, zegt wethouder Bert Wijbenga. „We gaan wel nauw samenwerken met Droom en Daad. Ik ben op zich positief over hoe Central Park in New York wordt beheerd. Mocht dit na twee jaar niet werken, dan kunnen we alsnog andere modellen weer bekijken.”