Brieven

Geen dorpen maar steden

Marjolein Kooyman (Rotterdambijlage 28/29 september) geeft in haar artikel over het eindelijk gaan rijden van de Hoekse (metro)Lijn ongewild blijk van haar grootstedelijk gezichtspunt.

Zij schrijft over „de dorpen langs de Hoekse Lijn”. Graag wijs ik erop dat die zogenoemde dorpen Vlaardingen, Schiedam en Maassluis in respectievelijk 1273, 1275 en 1814 stadsrechten verwierven.

Rotterdam werd door haar stadsrechtverlening pas in 1340 stad, dus enige bescheidenheid vanuit onze grote buurstad zou in dezen op haar plaats zijn.

Harm Jan Luth-Mulders, stadsarchivaris van Vlaardingen en Maassluis