Brieven

Beter klimaat zonder papieren krant? Digitaal slurpt elektriciteit

De schrijver van de brief Papier is geschiedenis (2/10)NRC kan bijdragen aan een beter klimaat door niet meer op papier verschijnen, maar volledig digitaal te worden – lijkt ervan uit te gaan dat digitale dienstverlening, omdat deze immaterieel is, ipso facto goed is voor het milieu. Niets is minder waar.

Deze krant is gedrukt op houthoudend papier. Zolang hij bewaard wordt, kan de in het hout opgeslagen atmosferische CO2 niet bijdragen aan de klimaatcrisis.

Voor een digitale krant daarentegen moeten 24/7 servers draaien en internetverbindingen beschikbaar zijn. Ook de computer(s) en andere dragers van de gebruikers vragen elektriciteit die tot nu toe voor een groot deel met fossiele brandstoffen wordt opgewekt en zo bijdraagt aan de opwarming van de atmosfeer door het broeikaseffect van CO2.

In The Guardian was in 2017 te lezen dat verwacht wordt dat in 2025 digitale communicatie goed zal zijn voor 20 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Ontwikkelingen als het ‘Internet of Things’ en 5G zullen dit alleen maar aanjagen.