Brieven

Brieven

Vertrekkende Kamerleden

Meten met twee maten?

Mevrouw Thieme vertrekt uit de Tweede Kamer, waarin zij met 261.658 stemmen was gekozen. Met nog anderhalf jaar voor de boeg tot de volgende Kamerverkiezing heeft zij besloten zonder opgaaf van redenen af te treden. Dinsdag wijdde NRC het redactioneel commentaar aan dat vertrek (1/10). Na de loftrompet te hebben gestoken over Thieme onder de kop Marianne Thieme bewees bestaansrecht Partij voor de Dieren wordt slechts betreurd dat zij haar mandaat niet afmaakt, en is de enige kritiek dat haar afscheid zuiverder had gekund. Geheel anders van toon en inhoud was het commentaar op 3 september inzake het vertrek van Arno Rutte (VVD). Onder de kop Arno Rutte schendt het vertrouwen van de kiezer wordt Rutte, gekozen met het „niet geringe aantal van 4.713 voorkeursstemmen” de mantel uitgeveegd wegens zijn vroegtijdig vertrek, ofschoon Rutte zo fatsoenlijk was valide redenen te geven. Maar zijn mentaliteit deugt niet, meende de krant. Vanwaar dit meten met twee maten? Waarom wordt de (kennelijke) lieveling van de dierenpartij met fluwelen handschoenen aangepakt, en een liberaal genadeloos neergesabeld? Evenwichtiger commentaar zou de krant sieren.

Onderwijs

Bied docent woning aan

Bladerend in onderwijsbladen uit de jaren ’60 en ’70 vielen mij de vele geadverteerde vacatures voor leerkrachten op. In bijna alle advertenties stond nadrukkelijk vermeld dat er een „ruime”, „moderne”, „riante” of „mooigelegen” woning beschikbaar was. Het betrof scholen in zowel dorpen als steden. In de jaren tachtig was er geen lerarentekort meer. Misschien een idee voor minister Slob en de wanhopig wordende ouders en schoolbesturen om het steeds groter wordende lerarentekort aan te pakken? Zeker nu er zo’n groot overschot op de begroting is.

Boerenprotest

Het beleid staat al vast

„Het wereldrecord buigen voor de boer in de openlucht”, schreef Marcel van Roosmalen in zijn column over de protesten van dinsdag (Buigen voor de boer, 2/10), „werd er moeiteloos gebroken”. Hij raakte daarmee de kern van wat er in Den Haag plaatsvond. Een prachtig stukje.

De boeren waren getergd door D66, dat samen met GroenLinks hardop zegt dat het aantal dieren in de landbouw moet verminderen. Beide partijen zeggen wat harder dan de (andere) coalitiepartijen dat deze weg is ingeslagen, en dat het zo snel mogelijk moet. Duidelijk. Maar de christelijke partijen bogen dinsdag voor de boeren, door niet de noodzakelijke waarheid te vertellen. De richting van het beleid is allang bepaald, en kan rekenen op een meerderheid in de politiek.

Boerenprotest (2)

Waarom die belediging?

In het verslag in NRC over de boerenprotesten (‘Milieuprobleem en we pakken wéér de boeren’, 2/10) – „ook een gezellig samenkomen van gelijkgezinden” – lees ik het volgende: „Als de Tweede Kamerleden van Denk, Tunahan Kuzu en Selcuk Özturk het terrein komen opwandelen, worden ze agressief bejegend. „Ga terug naar je eigen land.” De mannen draaien om, zonder hun steun te hebben kunnen betuigen.” Ik ben geschokt dat dit soort uitspraken zonder blikken of blozen kunnen worden gedaan. Dit zijn wel democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Die hebben blijkbaar ook geen ander antwoord, dan zich om te draaien en weg te gaan. Waar is de tijd gebleven dat we iedereen in zijn waarde konden laten en dat vrijheid betekende dat iedereen een openbare bijeenkomst kan bijwonen zonder te worden beledigd of onheus bejegend?

Hongkong

Niet met dat vingertje

Europa, steun Hongkong – het vecht voor zijn toekomst, betoogde Petra Quaedvlieg (2/10). Een Europeaan die een bestraffend vingertje opsteekt naar China. Waar haalt men toch deze arrogantie vandaan, te denken dat ‘wij in Europa en de VS’ het moreel gezag in de wereld vertegenwoordigen?


Via nrc.nl

Correcties/aanvullingen

Miljardenfonds

In het foto-onderschrift bij het artikel Miljardenfonds staat zoekt werk (1/10, p. E3) zijn minister De Pous en commissaris van de koningin Fock verwisseld. De minister staat rechts.