Brieven

Brieven 3/10/2019

Marianne Thieme

Jarenlang boegbeeld

Marianne Thieme mag dan een eigengereide politica zijn, dit neemt niet weg dat ik bewondering heb voor haar en de partij waarvan ze jarenlang het boegbeeld is geweest (Het ging Marianne Thieme nooit om politieke resultaten, 30/9). Het vereist moed om een partij op te richten én te leiden, een partij die vanaf het begin zo’n vreemde eend in de politieke bijt is geweest. Ze werd genegeerd door de meeste andere partijen en kwam altijd nadrukkelijk op voor de belangen van een groep die van kiesrecht is uitgesloten (dieren).

Hugo Camps

Poëet in de journalistiek

Wat een gemis, de krant zonder Hugo Camps (Dank, 28/9). Hij heeft een scherpe blik en schrijft poëtisch over alles. Ik hoop op een opvolger, die de standaardjournalistiek ontstijgt, een jonge Hugo. Het ga je goed en bedankt.

Klimaatbewust

De audi en de wereldbol

Op de voorpagina van NRC stond een afbeelding van een brandende wereldbol met de tekst ‘Wie redt de wereld?’. In dezelfde krant staat een gelikt artikel van Bas van Putten over een Audi met 450 pk waarin hij de auto in een autotest de hemel in prijst! Ik vraag mij af of er op de redactie eens een lampje gaat branden? Dit soort autotesten tasten de geloofwaardigheid van de redactie en de krant aan!

Negatieve rente

Baat bij betaalrekening

In het economiekatern somt NRC opties op om negatieve rente te ontwijken (Moet ik nu een bunker bouwen? En 12 andere vragen over negatieve rente, 28/9). Er ontbreekt een voor de hand liggende mogelijkheid: laat het geld gewoon op uw betaalrekening staan. Daar krijgt u geen rente, dus ook geen negatieve.

Museumbezoek

Gratis bier bij Van Gogh?

Dat het leven rijker zou zijn met een museumkaart (‘Musea schipperen tussen identiteit bevragen en bevestigen’, 30/9) geldt niet voor iedereen. Pieter ter Keurs verwijst naar een brief uit de 19de eeuw van een Leidse directeur die zich afvroeg hoe hij zijn museum aantrekkelijker kon maken voor arbeiders. Het was de tijd dat de arbeidersbeweging ontstond, de tijd dat zij hun levensvoorwaarden probeerden te verbeteren. Mijn schoonvader, geboren in 1901, werd typograaf. Hij kreeg het werk omdat hij lezen kon. Ruim honderd jaar later hebben educatieve diensten, scholen en bibliotheken een waaier aan kunst laten zien. Dat is goed, maar het gaat op dwang lijken wanneer die drang tegen de wens ingaat van mensen die hun vrije tijd liever iets anders besteden. Als we collecties gaan aanpassen om ‘ arbeiders’ het museum in te krijgen, ben je op de verkeerde weg. Volkszangers trekken volle zalen, ook zij klagen niet over het missen van een bepaalde groep uit de samenleving. Iedereen is welkom in een museum, de bezoeker hoeft geen pasje te laten zien met zijn beroep. Wanneer het enige doel is meer bezoekers heb ik een tip: Gratis bier.

Stikstof

Een stadion met airco

In Nederland liggen bijna 18.000 bouwprojecten stil, boeren vrezen voor de veestapel en de maximum snelheid moet terug naar 100km (Doha is een bakoven, 30/9). Ondertussen wordt in Qatar, tijdens de WK atletiek, een outdoor stadion gekoeld door airco’s. Is er iemand die dit uit kan leggen?

Correcties/aanvullingen

China

In China’s militaire inhaalslag krijgt vaart (2/10, p. 8-9) staat dat de VS zes vliegdekschepen hebben. Dit is onjuist. De VS hebben een parate vloot van elf vliegdekschepen.

De Pous

In het foto-onderschrift bij het artikel Miljardenfonds staat zoekt werk (1/10, p. E3) zijn minister De Pous en commissaris van de koningin Fock verwisseld. De minister staat rechts.