Limburg mag klussen niet meer exclusief gunnen

Minister Ollongren vindt dat de provincie voortaan meerdere offertes moet opvragen om belangenverstrengeling te voorkomen.

De provincie Limburg moet stoppen met het exclusief gunnen van betaalde klussen en banen aan oud-bestuurders en voormalige politici.
De provincie Limburg moet stoppen met het exclusief gunnen van betaalde klussen en banen aan oud-bestuurders en voormalige politici. Foto Lex van Lieshout/ANP

De provincie Limburg moet stoppen met het regelmatig exclusief gunnen van betaalde klussen en banen aan oud-bestuurders en voormalige politici. Bij zulke opdrachten dienen bij voorkeur meer offertes gevraagd worden om elke (schijnbare) belangenverstrengeling te vermijden.

Dat vindt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). Ze gaat hierover een brief sturen aan het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten. Een en ander schrijft ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook: Provincie Limburg overtrad eigen regels met klussen voor oud-politici

Ollongren had commissaris van de koning Theo Bovens om opheldering gevraagd na een publicatie in NRC en De Limburger. Daaruit bleek onder meer dat Limburg absolute koploper is in het onderhands uitdelen van betaalde klussen aan oud-politici. Daarbij worden vaak uitzonderingen op de aanbestedingsregels gemaakt. Het college heeft deze bevoegdheid. Ollongren vindt echter dat het vragen van meer offertes de voorkeur moet hebben en dat keuzes voor politici en oud-bestuurders „extra goed te onderbouwen en maximaal transparant” dienen te zijn. „Dat komt het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur ten goede.”

Interne aanbestedingsregels

In zijn antwoord aan de minister schrijft Bovens dat er geen regels geschonden zijn. Wel erkent hij dat bij het verstrekken van opdrachten aan oud-gedeputeerde Antoine Jansen (PVV) gehandeld is in strijd met de interne aanbestedingsregels door niet meer offertes te vragen.

Lees ook: De klusjesmannen van Limburg

Uit het onderzoek van NRC bleek dat oud-minister Maxime Verhagen als ambassadeur van de provincie Limburg duizenden euro’s in rekening bracht voor „gesprekken” die hij had met VDL – eigenaar van autofabriek NedCar – terwijl hij ook bij VDL op de loonlijst staat als adviseur. Ollongren vindt dat er in zo’n situatie sprake kan zijn van een „dilemma” en dat het aanbeveling verdient „expliciet afspraken te maken over het uitsluiten van strijdige belangen en belangenverstrengelingen te voorkomen.”

JSF

In een ander dossier, dat van de Joint Strike Fighter (F35), declareerde Verhagen zowel bij de provincie als bij het ministerie van Economische Zaken. Volgens Ollongren zijn er verschillen in beide opdrachten waardoor „geen aanleiding is om aan te nemen dat er een dubbele betaling heeft plaatsgevonden”.

Uit het onderzoek bleek dat afgelopen jaren aanbestedingsregels en de eigen gedragscode zijn geschonden bij het uitdelen van betaalde klussen en banen aan gewezen politici. De procedures waren niet transparant en afspraken over de beloning geheim.

Geen enkele andere provincie schakelde in de onderzochte periode (2015-2018) zoveel oud-politici in. Het gaat om 31 voormalig ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Zij kregen 46 kleine en grote opdrachten: als adviseur, lobbyist of ambassadeur. Daarmee was bijna 2 miljoen euro gemoeid.

De provincie heeft inmiddels aangekondigd het beleid te willen herzien.