Op het Malieveld is iedereen ineens een boerenvriend | Onrust in Napels aan de Noordzee

De Haagse Stemming Met Tjeerd de Groot, Richard de Mos en Lodewijk Asscher. Ook elke ochtend De Haagse Stemming in je inbox? Schrijf je in!

Op het Malieveld slikten de meeste politici hun plannen even in. In het Haagse stadhuis werd ondertussen een bom onder het college gelegd. En de overheid doet er alles aan om haar eigen wiet zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

BOER ZOEKT STEUN: Tegenover tienduizend claxonnerende en carbidschietende boeren wilde bijna geen politicus op het Malieveld zich tegen de agrarische sector keren. En dus lieten Kamerleden als Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) en minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) vooral weten hoe trots ze wel niet op de Nederlandse landbouw zijn. Dat er nog veel moet veranderen, las je alleen tussen de regels door. Neem Schouten: op het podium kondigde ze aan onder haar bewind “de veestapel niet te halveren”. Maar volgens de spreektekst die haar ministerie na afloop online zette, wil ze alleen “geen gedwongen halvering”. Forse ingrepen in de landbouw en het verkeer zijn noodzakelijk om de hoeveelheid stikstof in de bodem en lucht terug te dringen, maar geen politicus brandde zich er gisteren aan. Dat die keuzes uiteindelijk onvermijdelijk zijn, dat geluid hoorde je haast alleen van de boeren zelf. “De maat is vol, haal je stikstof maar weg bij Schiphol”, aldus een van de protestborden (de uitstoot van de luchtvaart is overigens gering).

Boegeroep: Bijna geen politicus dan, want er waren twee uitzonderingen. Jesse Klaver (GroenLinks) werd getrakteerd op middelvingers toen hij op het podium verscheen en het belang van de natuur benoemde. Maar het grootste boegeroep was er voor Tjeerd de Groot (D66). Die wordt met de dood bedreigd sinds hij voorstelde de veestapel te halveren en daarmee het boerenprotest hielp ontketenen. Zijn verdediging – de landbouw zorgt voor 42 procent van de stikstofdepositie, zijn plan richt zich op de lange termijn, vier op de tien boeren is bereid te stoppen – had weinig effect. Op het Malieveld kreeg De Groot, zelf afkomstig uit de zuivelsector, niet meer dan een paar zinnen voor hem de microfoon uit de handen werd getrokken. Of het uitmaakt voor zijn standpunt? Nee, vertelde hij Lamyae Aharouay na afloop. Voor die halvering pleit hij nog steeds.

BOERKAVERBOD KRIJGT (EXTRA) STEUN: Het boerkaverbod is twee maanden oud, maar niemand viert een feestje. Met name CDA en VVD ergeren zich hardop aan de houding van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), die in hun ogen veel te veel onduidelijkheid heeft gecreëerd rond de wet. Gisteren steunde de Tweede Kamer daartoe een aantal moties: zo moet onomwonden worden vastgelegd dat vervoerders boerkadragers de toegang kunnen weigeren en komt er een publieke informatiecampagne. Ollongren voelt weinig voor een strenge wet met strikte handhaving. De stille hoop van CDA en VVD is dat ze er nóg minder voor voelt elke maand door de Kamer te worden teruggeroepen en nu toch werk maakt van de handhaving.

NAPELS AAN DE NOORDZEE: Zelf noemden ze het “creatief campagnevoeren”. Maar de Haagse oppositie vond de manier waarop de Groep De Mos zich inzette voor ondernemers in de stad – een door sponsors gefinancierde campagne, het motto “wij regelen het” – al sinds het begin verdacht. En dus zijn weinigen op het Haagse stadhuis verbaasd dat wethouders Richard de Mos (oud-PVV) en Rachid Guernaoui (oud-D66) zijn aangehouden op verdenking van omkoping en schending van het ambtsgeheim. Dat de Groep De M. in het college kan blijven, lijkt onwaarschijnlijk.

WIE HELPT HET KABINET: Vandaag staan de Algemene Financiële Beschouwingen op het programma. De drie meest interessante politici om te volgen in de zaal, voor het kabinet en de kijker, zijn Wybren van Haga, Jesse Klaver en Lodewijk Asscher.

Voor Wybren Van Haga is het zijn eerste grote debat sinds hij uit de VVD werd gezet, en daarmee ook het eerste debat voor de coalitie zonder meerderheid. Van de vraag of hij uit de Kamer vertrekt of solo verder gaat, lijkt Van Haga zich weinig aan te trekken. Maar als de stemmingen na het vragenuurtje, gisteren, een indicatie waren hoeft het kabinet weinig te vrezen: Van Haga stemde bij alle moties trouw met de VVD mee.

Jesse Klaver beloofde bij de Algemene Politieke Beschouwingen een einde aan de “scorebordpolitiek” en liet daarbij en passant weten dat het Belastingplan van het kabinet op zijn steun kan rekenen. Maakt hij die belofte waar, dan heeft het kabinet ook in de Eerste Kamer een meerderheid op zak en valt er weinig meer te onderhandelen voor Klaver of zijn kompaan-op-links, PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Asscher gaat desondanks proberen er nog extra onderwijsgeld uit te slepen, kondigt hij aan in de Volkskrant.

Alles is hier te volgen vanaf 10.15 uur.

GEVOELIGE KWESTIE: Het medisch-ethische dossier is vanaf het begin een heikel thema voor Rutte III: bijna strandde de formatie op euthanasie en embryo-onderzoek. Toen kon de coalitie het onderwerp nog uitstellen met een beproefde formule: er zou ‘onderzoek’ komen naar de vraag of een ‘voltooid leven’ reden mag zijn voor euthanasie. Maar twee jaar later is weinig veranderd, komen nieuwe verkiezingen langzaam in zicht en willen alle partijen weer laten zien waar ze voor staan. Pia Dijkstra (D66) blies het voltooid leven-plan onlangs al nieuw leven in. Afgelopen week zeiden D66 en VVD dat zij ook open staan voor euthanasie bij jonge kinderen. Iedereen weet hoe gevoelig dat onderwerp is, zag Pim van den Dool in de Kamer. Maar ook hier zal D66 zich langzaam luider gaan roeren.

HIGH OP HELVETICA: De overheid regelt de verkoop, maar het liefst wil de overheid dat je er helemaal niets van koopt. Het plan voor staatswiet krijgt vorm: sinds gisteren ligt er een concreet voorstel voor de eerste proef in tien gemeenten. Daaruit blijkt dat het kabinet het product expres zo onaantrekkelijk mogelijk wil maken, om zo min mogelijk klanten te verleiden tot een jointje. Hoe dat eruit gaat zien? Eentonig qua kleur, zonder mooie beeldmerken en alles in lettertype Helvetica.

QUOTE VAN DE DAG:

“Van waardering kan de schoorsteen niet roken.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft geen spijt van zijn plan om de Nederlandse veestapel te halveren.