Rijksrecherche

Haagse wethouders verdacht van corruptie en omkoping

Twee wethouders van de gemeente Den Haag worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Het gaat om Richard de Mos en Rachid Guernaoui, beiden van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste politieke partij in Den Haag. De Rijksrecherche doorzocht deze dinsdag hun werkkamers en woningen. Gekeken wordt of zij zich schuldig hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim, aldus het Openbaar Ministerie. De Mos is behalve wethouder (Economie, Sport en Buitenruimte) ook locoburgemeester. Een van de ondernemers die betrokken zou zijn bij de corruptie, staat op de kandidatenlijst van de Groep de Mos. Hij zou de partij financieel hebben gesteund in ruil voor gunsten, zoals vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur. Ook een raadslid van de Groep de Mos wordt verdacht van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie. Guernaoui is wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen. (NRC)