Pool geeft tijdens EU-hoorzitting nauwelijks antwoord

Europese commissie Janusz Wojciechowski, kandidaat-commissaris voor Landbouw, kreeg onder meer vragen over ontbossing en dierenwelzijn.

Janusz Wojciechowski, kandidaat-commissaris voor Landbouw.
Janusz Wojciechowski, kandidaat-commissaris voor Landbouw. Foto Yves Herman

„Niet overtuigend.” „Heel zwak.” „Ontluisterend slecht.” Het oordeel van Europarlementariërs was dinsdagavond, na afloop van de hoorzitting met de kandidaat-commissaris voor Landbouw, niet mals. De Pool Janusz Wojciechowski slaagde er tijdens een drie uur durende vragensessie in nauwelijks antwoord te geven op vragen. Tijdens de zitting lieten meerdere Europarlementariërs hun ongenoegen op Twitter de vrije loop.

Dinsdagavond liet de landbouwcommissie weten dat Wojciechowski aanvullende schriftelijke vragen zal moeten beantwoorden. Vrijwel zeker moet hij ook terugkomen voor een herkansing. Het is de derde kandidaat-commissaris van aankomende commissievoorzitter Ursula von der Leyen die in de problemen komt. Maandag wees het Europarlement de kandidaten van Hongarije en Roemenië af vanwege integriteitsvragen.

Lees ook: Het Europees Parlement stookt de grill flink op

Wojciechowski kreeg van de landbouwcommissie specialistische vragen over ontbossing, dierenwelzijn, kringlooplandbouw en aanpassingen in het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid. Steeds benadrukte hij daarover nog te zullen nadenken of later met de commissie in discussie te willen. Soms antwoordde hij met een kort „ja, daar ben ik voor”, meermaals moest hij halverwege zijn beantwoording vragen wat de vraag ook alweer was.

„Ik weet niet wat dit was, maar het was geen antwoord op mijn vraag”, merkte de Ierse Europarlementariër Matt Carthy halverwege de sessie op. „En ik heb zo’n vermoeden dat we u hier nog wel zullen terugzien.” Om hem heen verborgen parlementariërs op dat moment hun lach al niet meer. Een „car crash performance”, vatte Europarlementarier Luke Flanagan het na afloop samen op Twitter. De vragensessie deed denken aan die met de Sloveense kandidaat Alenka Bratusek uit 2014, die zich eveneens hakkelend en stamelend door haar hoorzitting heen worstelde. Het parlement wees haar verzoek om een herkansing destijds af en stemde met grote meerderheid tegen haar voordracht.

Al in opspraak wegens fraude

Vóór zijn hoorzitting was Wojciechowski al in opspraak, vanwege mogelijke fraude met reiskostendeclaraties in zijn tijd als Europarlementariër. Nadat de Pool 11.000 euro terugbetaalde, werd het onderzoek afgelopen weekend gesloten. Eerder stelde Polen Krzysztof Szczerski kandidaat, maar die bedankte voor de eer toen duidelijk werd dat het land de landbouwportefeuille zou krijgen.

Dat nu al drie van haar kandidaten onder vuur liggen, is pijnlijk voor Von der Leyen. Kennelijk waren noch integriteitsvragen, noch zwakke inhoudelijke kennis aanleiding om op betere kandidaten aan te dringen.

Wojciechowski is de derde kandidaat-commissaris uit Oost-Europa die in de problemen is gekomen. En dat terwijl Von der Leyen juist de verzuurde verhoudingen met die landen wilde verbeteren. Nog voor de hoorzittingen begonnen, wees de juridische commissie van het Europees Parlement maandag de kandidaten van Hongarije en Roemenië af, beiden vanwege twijfels over hun integriteit. Alle herkansingen komen naar verwachting over twee weken.