Nieuwe WhatsApp-groep, maar met oude klanten

Economie & recht Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week arbeidsrecht.

Foto Getty Images/iStockphoto

Hij is net vijf dagen in dienst bij zijn nieuwe werkgever – een toeleverancier voor land- en tuinbouw – als hij op zijn nieuwe telefoon een nieuwe WhatsApp-groep aanmaakt. Zeker 135 deelnemers zitten in de groep; naast zijn vriendin, schoonfamilie en kennissen zitten ook nieuwe en oude collega’s in de groep, evenals klanten van zijn oude werkgever. En dat laatste zint zijn oud-werkgever, een concurrent, helemaal niet. Die wijst de man op de geheimhoudingsclausule in het weliswaar nu beëindigde arbeidscontract. Aanmaken van die WhatsApp-groep is een overtreding van die clausule – het is immers blijvend zichtbaar wie klanten van het bedrijf zijn – en daarom vordert het bedrijf 25.000 euro.

De zaak komt voor de rechter, na het uitblijven van een schikking. Daar claimt de man de groep ‘per ongeluk’ te hebben aangemaakt – hij zat met zijn nieuwe telefoon ‘te klooien’. Bovendien zegt de man dat hij geen enkele klant van zijn oud-werkgever heeft benaderd en dat er in de chatgroep geen (gevoelige) informatie naar buiten is gekomen. De man meent dan ook dat het geheimhoudingsbeding niet is geschonden en er geen schade is geleden.

De rechter gaat hier niet in mee. Het geheimhoudingsbeding mag ruim geformuleerd zijn, de „verzameling van data, in dit geval namen en/of logo’s in combinatie met telefoonnummers van klanten” van zijn oud-werkgever valt eronder. En dus heeft de man met het aanmaken van deze chatgroep geheimhouding geschonden. Wel gelooft de rechter dat hij de groep per ongeluk aanmaakte, mede omdat er naast zakelijke ook privécontacten in stonden. Bovendien is niet vast komen te staan dat het bestaan van de WhatsApp-groep zijn oud-werkgever financieel heeft gedupeerd. De boete wordt verlaagd tot 7.000 euro.

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2019:4140