Rapport Onderwijsinspectie

Veel fouten Calvijn College bij afnemen schoolexamens

Het Calvijn College in Amsterdam heeft veel fouten gemaakt bij de voorbereiding en het afnemen van schoolexamens. Dat blijkt uit een onderzoek van de onderwijsinspectie dat maandag is verschenen. De school raakte eerder dit jaar in opspraak toen bleek dat een groot deel van de 77 examenkandidaten in totaal 180 schoolexamens moest inhalen.

De onderwijsinspectie concludeert dat het examenreglement van de vmbo-school in praktijk niet goed werd nageleefd. Docenten werd niet regelmatig genoeg gevraagd hier verantwoording over af te leggen, concludeert het rapport. De school hield zich niet aan de planning en aan de voorschriften voor afnamen van de schoolexamens. De cijferadministratie was te onduidelijk voor docenten.

Volgens het rapport konden docenten zelf herkansingen inplannen en was het voor hen vaak onduidelijk of leerlingen wel in aanmerking kwamen voor een herkansing. De inspectie vindt dat herkansingen voortaan gezamenlijk afgenomen moeten worden.

In een reactie zegt Barbara Dijkgraaf, voorzitter van het College van Bestuur van scholenkoepel ZAAM waar het Calvijn College onder valt, dat ze „de conclusies en herstelopdrachten van de inspectie onderkent”. „Deze hebben mede geleid tot de verbeteracties die wij hebben ingezet”. (NRC)