Brieven

Brieven

Volgens computermodellen draagt de landbouw 42 procent bij aan stikstofdepositie in Nederlandse natuurgebieden (of is het 46 procent, een getal dat recent opduikt?). (Heilige huisjes bestaan niet bij oplossen stikstofcrisis, 26/9). Om het stikstofpercentage te verlagen bij landbouw ligt een primair accent op harde acties: saneren of uitkopen van bedrijven nabij natuurgebieden die te veel stikstof uitstoten. Maar er zijn inmiddels succesvolle, hightech, diervriendelijke en emissiearme stallen gebouwd. Waarom niet boeren financieel steunen bij het invoeren van deze innovaties? Boeren verdienen te weinig om ze zelf te financieren. En niet alleen boeren nabij natuurgebieden, want stikstofgassen zijn mobiel: 32 procent komt uit het buitenland. Toekomstige klimaatscenario’s laten zien dat grote gebieden op aarde, in de VS, het Midden-Oosten, Afrika en Azië te droog en te heet worden voor landbouw. Hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050? We moeten zuinig zijn met gebieden met productieve bodems waar die klimaatverandering niet desastreus lijkt te zijn, zoals in Nederland, en waar onze vakbekwame boeren in de toekomst een essentiële en hoognodige bijdrage zullen moeten leveren aan de wereldvoedselvoorziening. We zullen ze nodig hebben. Ik mis dit toekomstperspectief in de beschouwingen.