Bevallingsverlof voor de woningovervaller

Wie: Revelino (26)

Kwestie: Schorsing hechtenis voor bevalling

Waar: Rechtbank Arnhem

De Zitting

Als strafrechtspleging een machine is dan wil die vandaag niet starten. Er zijn in totaal vier verdachten opgeroepen en vier advocaten. Uiteindelijk verschijnen er twee verdachten en drie advocaten. De rest heeft afgezegd, wegens gebrek aan stukken en voorbereidingstijd. Op het menu staat een gewelddadige woningoverval. De rechtbank blijkt het viertal in groepjes van twee te berechten. Oorzaak: de parketpolitie kan door personeelsgebrek geen vier verdachten tegelijk in één zaal beveiligen.

Op de zitting van vandaag zouden de advocaten hun onderzoekswensen kenbaar mogen maken. Politie en Openbaar Ministerie hebben in deze fase dan hun onderzoek afgerond en het dossier overhandigd aan de verdediging. Alleen was het OM dat in deze zaak vergeten. Het dossier was pas twee dagen voor de zitting bij de advocaten. Veel te kort om alles te kunnen lezen en met de verdachten te bespreken, die verspreid door Nederland vastzitten. De officier betuigt spijt. Hij had het dossier zelf al tien dagen op z’n tafel liggen.

Derde tegenvaller: het ‘kabinet van de rechter-commissaris (RC) is overbelast’, deelt de voorzitter mee. Als de advocaten nog wensen hebben, krijgt de rechtbank die niet georganiseerd. Tenzij de advocaten instemmen met een invalbeurt van één van de rechters uit deze strafkamer bij de RC. Dat vinden de advocaten prima. Alleen, wanneer kunnen ze dan die verzoeken indienen? Als u dat schriftelijk doet en snel, „dan komt dat wel in orde” belooft de voorzitter.

Vierde probleem. De officier wil één van de verdachten gedwongen in het Pieter Baan Centrum (PBC) laten observeren. De man leek tijdens de overval namelijk nogal te genieten van het geweld. Maar het PBC heeft een wachtlijst van een half jaar. Er ontstaat geharrewar tussen de rechter en de officier. Had de officier zo’n verzoek niet moeten onderbouwen met een deskundigenrapport? De officier vindt het echter een simpel regieverzoek. De rechtbank wijst het af. Gedwongen opname is niet nodig „zeker niet als er nog rapporten uit het verleden voorhanden zijn”. Ook „de publieke opinie” weegt mee. Voor aspirant ‘TBS-weigeraars’ bestaat daar geduld noch begrip.

Dan is er nog een verrassing. Eén van de vier verdachten, Revelino, blijkt over ongeveer twee weken vader te worden. Of hij bij de bevalling mag zijn: hij vraagt drie dagen schorsing uit voorlopige hechtenis. De Reclassering heeft een enkelband beschikbaar, als waarborg tegen vluchten. Alleen de gevangenis ziet er niks in. Die kan geen vervoer regelen en eventuele persoonsbewaking is niet beschikbaar. De advocaat stelt een ‘locatiegebod’ voor: een bevel alleen in het ziekenhuis te mogen zijn en daarna bij zijn schoonouders, die zijn vriendin en hun kind opvangen. Vervoer zou geregeld kunnen worden door „familie of vrienden”.

De rechtbank is sceptisch. Wil de schoonfamilie de gedetineerde nieuwe vader wel in huis? Hoelang kennen ze elkaar al? Hoe is het contact met de familie? De advocaat doet z’n best. Het stel kent elkaar langer dan een jaar. Alles is „goed doorgesproken”. De schoonfamilie bezoekt hem in de gevangenis. Tijdens een schorsing krijgt de advocaat bevestiging van schoonmoeder – Revelino is écht welkom.

De officier van justitie zegt „niet onsympathiek” te staan tegenover het verzoek. Hij haalt het recht op gezinsleven aan. „Als het veilig kan” en „terugkeer is gewaarborgd”, ziet hij geen bezwaren. De rechtbank stemt ook in. Hij krijgt twee dagen, geen drie, „vanaf het begin van de weeën”. Hij mag alleen in het ziekenhuis of de woning zijn. Dus niet „naar de kroeg om het te vieren”. Vervoer moet hij zelf regelen. Hij mag alleen „via de kortste weg” van de gevangenis naar beide locaties. En geen alcohol of drugs! „Maak er geen misbruik van”, waarschuwt de voorzitter. „Ook voor andere toekomstige vaders in detentie. Als we een keer bedonderd worden, dan doen we het niet meer.”

Revelino is blij. Elf dagen later wordt hij vrijgelaten om bij de geboorte van zijn dochter aanwezig te zijn. Hij was op tijd terug bij de gevangenis en hield zich aan alle beperkingen.