Politiechef naar huis gestuurd vanwege beschuldigingen seksuele intimidatie

Beschuldiging aanranding Een politiebaas wordt beschuldigd van seksuele intimidatie van een klokkenluidster die hij onder zijn hoede had genomen.

Onderzoek van telefoon van politieman lijkt klachten te bevestigen. Foto Roel Burgler
Onderzoek van telefoon van politieman lijkt klachten te bevestigen. Foto Roel Burgler

De teamchef van de politie Haarlemmermeer heeft op last van zijn superieuren zijn werk neergelegd zodat er een onderzoek naar hem kan worden verricht wegens seksuele intimidatie. Het vermoeden bestaat dat de politiebaas zich schuldig maakte aan aanranding en het per app sturen van seksuele voorstellen aan een klokkenluidster binnen het korps.

De teamleider – die leiding geeft aan ruim 140 agenten – is afgelopen vrijdagavond door de eenheidsleiding van de politie Noord-Holland gedwongen zijn mobiele telefoon en dienstwapen in te leveren. Het telefoontoestel wordt door onderzoekers van de politie uitgelezen, zo is van bronnen binnen de politie vernomen. Het is de tweede teamleider binnen een week die door de politie naar huis wordt gestuurd naar aanleiding van een debat over discriminatie en seksisme binnen de politie.

Weggepest

Het slachtoffer van de intimidatie is een hoofdagente die sinds maart onder zijn leiding werkt. Ze kwam van het politiebureau Hoefkade in Den Haag waar ze werd weggepest. De hoofdagente kwam in moeilijkheden nadat ze bij het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. De teamleider, die eerder zelf ook jarenlang in Den Haag bij de politie werkte, ontfermde zich over de klokkenluidster uit Den Haag en beloofde haar een veilige werkomgeving in de Haarlemmermeer.

Vervolgens zou hij haar seksueel hebben geïntimideerd. De klokkenluidster voelde zich zo bedreigd dat ze op het bureau niet meer alleen naar het toilet durfde, zo vertelde ze collega’s. Ze zit nu ziek thuis. De hoofdagente wil geen commentaar geven.

Het instellen van een nieuw onderzoek naar een teamleider is een pijnlijke affaire voor de Nationale Politie. De teamleider is medeoprichter en vooraanstaand lid van de politie-denktank Pharresia. Die club adviseert de politieleiding over hoe de organisatie diverser kan worden samengesteld.

De teamleider werd een jaar geleden aangesteld als politiebaas Haarlemmermeer. De man, die zelf een migratieachtergrond heeft en al dertig jaar bij de politie werkt, geldt als een boegbeeld van het diversiteitsbeleid van de politie. Korpschef Erik Akerboom bracht op 29 augustus nog een werkbezoek aan zijn team om te praten over pesten en discriminatie binnen de politie.

Van de teamleider kon geen reactie worden verkregen. Op de voicemail van zijn toestel zegt hij dat hij „wegens privéomstandigheden de komende week slecht bereikbaar is”. De eenheidschef Noord-Holland Anja Schouten zegt dat er sprake is van „een oriënterend onderzoek” en wil verder geen commentaar geven.

Lees ook: Politiechef die racisme aankaartte, is naar huis gestuurd

Racisme en machtsmisbruik

Afgelopen dinsdag kreeg de teamchef van de politie in Leiden Fatima Aboulouafa de opdracht het werk neer te leggen. Deze zomer stelde ze publiekelijk racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie aan de kaak. Haar kritische opstelling veroorzaakt te veel interne spanningen volgens een tiental leidinggevenden in de eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt. Volgens Liesbeth Huyzer, lid van de nationale korpsleiding, was er een „onwerkbare situatie” ontstaan.

De meldingen van de geïntimideerde klokkenluidster hebben in Den Haag geleid tot een onderzoek naar het bureau Hoefkade. Vastgesteld is dat op het politiebureau sprake is van „een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen”. Er is „een ongezonde cultuur”. Die conclusies staan in een brief die de leidinggevenden van het politiebureau Hoefkade vorige maand hebben opgesteld over het onderzoek. De vertrouwelijke brief is in handen van NRC. In het onderzoek zijn twintig politieagenten gehoord. De Haagse politie heeft op grond van de bevindingen besloten dat tegen vier mannelijke agenten een disciplinair onderzoek wordt gestart. De teamleiding schrijft „geschrokken te zijn van de verklaringen en de schrijnende voorbeelden”. Het onderzoek moet nog officieel worden afgerond.

Lees ook: Op politiebureau in Schilderswijk heersen discriminatie, geweld en een ‘ongezonde cultuur’

Online discussie

Op sociale media is deze week onder politieagenten een discussie ontstaan over de zin en onzin van het diversiteitsbeleid. Collega’s die vinden dat Aboulouafa onrechtvaardig wordt behandeld hebben een steunpagina aangemaakt op Facebook: We support Fatima Aboulouafa. In vijf dagen is die pagina al door tweeduizend mensen mensen geliket. Op LinkedIn zijn de afgelopen dagen vooral tegenstanders van het diversiteitsbeleid binnen de politie aan het woord.