Brieven

Overweeg alternatieven voor economische groei

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Louise Fresco schrijft in haar column dat economische groei nodig is om de veranderingen in de economie te kunnen betalen die noodzakelijk zijn voor het tegengaan van klimaatverandering (Pas op met ‘makkelijke’ klimaatoplossingen, 23/9). Maar denk ook na over minder groei of krimp. Economische groei is tot dusver gepaard gegaan met een wereldwijde toename van broeikasgassen en afname van de biodiversiteit, constateerden bijvoorbeeld het Centraal Plan Bureau (Monitor Duurzaam Nederland, 2011) en het internationale IPBES-platform (2019). Zal dit in de toekomst anders zijn?

Velen bepleiten zogenaamde groene groei, vergroening van de economie met behoud van de groei daarvan. Maar ook hier zet het CPB vraagtekens bij. Het IPBES bepleit het serieus overwegen van alternatieven voor de economische groei. Bij voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak kunnen maatregelen tegen klimaatverandering ook worden gefinancierd met herverdeling van winsten en vermogens in de wereld. En inderdaad, voor een stationaire economie of zelfs economische krimp zullen nog andere maatschappelijke veranderingen nodig zijn, zoals invoering van een basisinkomen tegen werkloosheid en de totstandkoming van samenlevingsvormen zoals coöperaties. Beide worden ook door het IPBES gesuggereerd, beide kunnen tot grote maatschappelijke win-winsituaties leiden.

De Ombudsman is afwezig.