Aletta Jacobsprijs voor Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib

De jury van de prijs vindt Aribs werk voor vrouwen met een migratieachtergrond en haar aandacht voor democratische waarden inspirerend.

Kamervoorzitter Khadija Arib tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer.
Kamervoorzitter Khadija Arib tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Foto Remko de Waal/ANP

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib krijgt de Aletta Jacobsprijs 2020 toegewezen. De jury van de prijs voor emancipatie roemt haar om „haar niet-aflatende strijd voor de positie van met name Marokkaanse vrouwen in Nederland”. Arib is de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter met een migratieachtergrond en vervult daarmee volgens de organisatie een „inspirerende rol” in de samenleving.

Arib krijgt ook complimenten voor haar optreden in de Tweede Kamer en de manier waarop zij in dit jaar, waarin 100 jaar algemeen kiesrecht in Nederland wordt gevierd, aandacht heeft geschonken aan de democratische waarden. Volgens de organisatie zet Arib haar voorzitterschap in om te laten zien „hoe cruciaal het is om blijvend op te komen voor de universele waarden die horen bij een democratie”.

Lees ook: Khadija Arib speelde dit jaar mee in de opvoering van het debat over vrouwenkiesrecht dat in 1919 werd gevoerd

Academische achtergrond

De Aletta Jacobsprijs wordt elke twee jaar uitgereikt door de Rijksuniversiteit Groningen, aan een vrouw met een academische achtergrond wier activiteiten hebben bijgedragen aan emancipatie. Het vrouwenkiesrecht was een belangrijk speerpunt voor Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke Nederlandse arts en vertegenwoordiger van de eerste feministische golf.

Arib werd in 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Ze werd in 2016 verkozen als voorzitter van de Tweede Kamer. In 2017 waren er geen andere kandidaten voor die functie en werd zij opnieuw gekozen. Ze studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. De prijs wordt in maart 2020 uitgereikt. In 2018 werden de onderscheiding en het bijbehorende geldbedrag toegekend aan Lilianne Ploumen, voormalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Eerder dit jaar werd Arib benoemd tot Chevalier de la Légion d’honneur, een belangrijke Franse ridderorde, voor haar bijdrage aan betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk. Ook toen werd zij bedankt voor haar werk voor emancipatie.