Hoge Raad maakt per direct einde aan rookruimtes in horeca

Rookverbod

Rookruimtes in de horeca zijn per direct verboden. De Hoge Raad bekrachtigde vrijdag een uitspraak van het gerechtshof, dat vorig jaar al oordeelde dat de rookruimtes in de horeca een „ongeldige uitzonderingspositie” hebben op het rookverbod in de horeca dat sinds 2008 van kracht is.

De belangenvereniging Clean Air Nederland (CAN) stelde een vordering tegen de staat in vanwege de uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. Volgens CAN is de wettelijke bepaling in strijd met een verdrag dat Nederland binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gesloten. Het gerechtshof gaf CAN daarin gelijk.

De Hoge Raad bekrachtigde dit oordeel vrijdag. Volgens de hoogste rechter heeft de staat door deelname aan het WHO-verdrag de plicht om „effectieve maatregelen” te nemen tegen het blootstellen van burgers aan tabaksrook. Rookruimtes in de horeca passen daar volgens de Hoge Raad niet bij omdat niet-rokers, inclusief het horecapersoneel, zo toch kunnen worden blootgesteld aan tabaksrook.

Het kabinet had eerder met de horeca afgesproken dat rookruimtes vanaf juli 2022 dicht moesten. Dat is nu van tafel. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) gaat nu met betrokken partijen als de horeca en gemeenten in gesprek om „praktische afspraken” te maken over de handhaving van het verbod. Horecabranchevereniging KHN spreekt van „een klap in het gezicht” van ondernemers. (NRC)