Fractiemedewerker 50Plus te oud voor Europees Parlement

Ouderenpartij Het Europees Parlement neemt geen mensen boven de 65 aan. Een beoogd fractiemedewerker bij 50Plus kreeg daarom geen contract. Leeftijdsdiscriminatie, vindt de partij.

Europarlementariërs in het Europarlement in Strasbourg. Foto Frederick Florin/AFP

Europarlementariërs in het Europarlement in Strasbourg.

Foto Frederick Florin/AFP

Ouderenpartij 50Plus mag in het Europees Parlement een 68-jarige vrouw niet als fractiemedewerker in dienst nemen omdat ze te oud is. 50Plus-Europarlementariër Toine Manders wilde haar na een sollicitatieprocedure aanstellen, maar kreeg te horen dat dit niet kan: het statuut van de Europese volksvertegenwoordiging schrijft voor dat nieuwe medewerkers niet ouder mogen zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is in Brussel 66 jaar.

Manders spreekt van leeftijdsdiscriminatie en wil die bepaling in het statuut aanvechten. „Het gaat om een vrouw met een topbaan bij Philips die vorig jaar met pensioen is gegaan. Ze heeft gesolliciteerd op die functie en van de vier overgebleven sollicitanten was zij volgens de selectiecommissie de beste. Toen ik vervolgens een lawine aan formulieren had ingevuld, die nodig zijn om het arbeidscontract rond te krijgen, kreeg ik de melding dat het Europees Parlement geen medewerkers aanneemt die ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd.”

Secretaris-generaal

Een woordvoerder van het Europees Parlement bevestigt dat. „Fractiemedewerkers zijn in dienst van het Europees Parlement en voor hen geldt die regel in het statuut dus ook. Voor zittend personeel is het mogelijk om uitzonderingen te maken die langer doorwerken mogelijk maakt. Maar nieuw personeel mag niet ouder zijn dan 65 jaar.”

Manders heeft zich inmiddels beklaagd bij de secretaris-generaal van het Europees Parlement, Klaus Welle, omdat volgens hem het uitsluiten van mensen op basis van hun leeftijd in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. „Ik ga ervan uit dat Welle dat foutje wel zal herstellen.”

Doorwerken

50Plus in de Tweede Kamer wil leeftijdsdiscriminatie strafbaar stellen. Fractievoorzitter Henk Krol kondigde afgelopen mei op een partijcongres aan dat 50Plus met een initiatief-wetsvoorstel komt om dat mogelijk te maken.

In Nederland mogen ambtenaren bij de rijksoverheid nu nog gewoon doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf 2020 eindigt het dienstverband na het bereiken van de AOW-leeftijd, maar kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten om langer door te werken.