Recensie

Recensie

Dino’s op de Titanic naast dino-eieren

Expositie Geen metershoge skeletten in Geologisch Museum Hofland in Laren.

Van indrukwekkende triceratopsfossielen tot melige dino-cartoons (dinosauriërs kijken vanaf de Titanic naar zoogdieren op de Ark van Noach – ‘Oeps, ik geloof dat we op de verkeerde boot zitten’): de expositie Een fatale inslag in Geologisch Museum Hofland in Laren is een eclectisch geheel.

Door schreeuwerige letters en bonte dino-illustraties oogt de expositie bij binnenkomst wat knullig en gedateerd: alsof een overijverige beeldredacteur net heeft ontdekt hoe de computer werkt, en graag alle mogelijkheden wil benutten. Maar gaandeweg krijgt die wirwar aan bordjes en vitrines iets sympathieks. Juist nu musea massaal de slogan less is more aanhangen, ademt Hofland de ouderwetse museumsfeer. Hier kun je nog naar buiten komen met een licht duizelig gevoel van alle kennis die je hebt geabsorbeerd.

De triceratopshoorn in het museum is in bruikleen van professor Jan Smit: de geoloog die eind jaren zeventig bewijs leverde voor de theorie dat de dino’s door een meteorietinslag uitstierven. De expositie gaat in detail in op wat er gebeurde tijdens en na die inslag – de zure regen, de bosbranden, de opmars van de zoogdieren – en laat ook mooi zien hoe Smit en zijn collega’s tot hun ontdekkingen kwamen.

Jammer is dat er met geen woord wordt gerept over de bijzondere vondst die de Amerikaanse paleontoloog Robert DePalma en collega’s – onder wie ook weer Jan Smit – eind maart onthulden. Ze ontdekten sporen van direct na de inslag, zoals vissen met kieuwen vol glasgruis. De expositie was toen net een maand geopend, maar een extra bordje kwam er niet.

Verwacht geen Naturalis met metershoge dinoskeletten, maar wel vitrines met de linkervoorpoot van een uitgestorven reuzenschildpad en gefossiliseerde dino-eieren. Ook mooi zijn de versteende fragmenten van de ‘KT-grens’ – de scheidslijn tussen het Krijt, waarin de dino’s leefden, en het Tertiair, mét een laagje iridium, afkomstig van de meteorietinslag. Voor iedereen die na een bezoek aan Trix in Leiden wil weten hoe de T. rex aan haar einde kwam, is een bezoek aan Hofland zeker de moeite.