Brieven

Brieven

Stikstof (2)

Overal 100 km/uur

In het advies van de commissie-Remkes over de aanpak van de stikstofuitstoot wordt alleen gesproken over verlaging van de maximale snelheid naar bijvoorbeeld 100 km/uur in de buurt van natuurgebieden. Dat is raar. Want nu komt meer dan 32 procent van de stikstof die op de Nederlandse bodem neerdaalt vanuit het buitenland (Heilige huisjes bestaan niet bij oplossen stikstofcrisis, 26/9). Weet die stikstof uit het buitenland dat die niet neer moet slaan bij natuurgebieden? Nee natuurlijk niet, net zo min als de rest van de stikstofuitstoot. Daarnaast wordt het op de weg behoorlijk onoverzichtelijk: hier 130 km/uur, daar 100. Nog erger dan het nu al is. Het lijkt me beter voor de doorstroming, de handhaving en de natuur, en logischer voor iedereen, om overal op de snelwegen maximaal 100 km/uur te rijden. En dan natuurlijk zeker maximaal 100 km/uur op circuit-Zandvoort, dat zo dicht bij natuurgebieden ligt! Vroem! (Met dank aan minister Bruno Bruins.)

Soest

Klimaat

Niet alle kiezers eens

De kop van het artikel De planeet wordt onleefbaar, stop nu met treuzelen! (23/9) had beter kunnen zijn: Start met de duurzaamheidsdictatuur. Want de schrijfsters stellen voor om „in vliegende vaart alles op alles” te zetten om ons land te redden. Toe toch dames, u weet toch beter? Zo werkt het niet in ons democratisch wetgevingsproces. Dat gaat nu eenmaal traag. Daar geldt: zoveel hoofden zoveel zinnen. Had u maar gelijk met de veronderstelling dat we allemaal willen minderen in vliegen, hardrijden, consumeren. De meesten van ons staan niet zomaar hun verworvenheden af. Dus ik denk dat we dit niet „met z’n allen” kunnen dragen. Richt u uw boosheid liever op andere kiezers, dan op de overheid.

Homerische vergelijking

Odysseus Hoekstra

In zijn artikel over het door het kabinet aangekondigde investeringsfonds (Hou miljardeninvesteringen niet buiten de politiek, 25/9), vergelijkt Sweder van Wijnbergen minister Wopke Hoekstra van Financiën met Odysseus. Deze zou volgens Van Wijnbergen was in zijn oren hebben geduwd om de verleidingen van de Sirenen te weerstaan. Dit is niet juist. Om te voorkomen dat de lokroep van de Sirenen vat zou krijgen op hem en zijn mannen, stopte Odysseus de oren van zijn bemanning dicht met bijenwas, en liet hij zichzelf vastbinden aan de mast. Hij kon zo wél de sirenen horen zingen, maar zijn mannen konden zijn bevel om de koers van het schip te veranderen niet horen. Zo kwamen Odysseus en zijn schip ongeschonden langs de Sirenen. Met het loslaten van de Zalmnorm, heeft minister Hoekstra laten zien dat hij zich niet wil vastbinden aan deze mast van de Rijksfinanciën.

Wetenschap

Leren van fouten

Natuurlijk is de zorg van Birgit Meyer, hoogleraar religiewetenschap, over de verschuiving van wetenschapsgeld naar de louter technisch en economische gebieden heel begrijpelijk, maar dat die verschuiving nu toch heel even nodig is, zal ze moeilijk kunnen ontkennen (Kijk eens naar de geesteswetenschap zoals de Duitsers, 25/9). We hebben immers op dit moment een paar problemen die dringend om oplossingen vragen. Hoewel, om van die problemen eindelijk eens wat te kunnen leren, zou het misschien goed zijn om te begrijpen waardoor we iedere keer weer met een probleem te maken krijgen dat we al lang konden zien aankomen.

We weten al een poos dat kooldioxide een broeikasgas is, dus waarom zijn we ons dan niet al eerder gaan bezighouden met de opwarming van de aarde? Plastic maken we ook al een poos, dus konden we al heel lang bedenken waar al dat plastic na gebruik zou blijven. En stikstofuitstoot door koeien? Ik geloof niet dat die daar kort geleden mee zijn begonnen. Moet er misschien in de geesteswetenschappen dus toch plaats worden gemaakt? Dan voor onderzoek naar de vraag waarom we met z’n allen te gemakkelijk geloven dat het allemaal wel mee zal vallen. Wat wordt er gedaan om onze natuurlijke neiging tot oversimplificatie te onderzoeken?


natuurkundige