‘Verwarde buren’

Meer overlast in sociale huurwoning

Huurders in de sociale sector ervaren vaker woonoverlast door hun buren. Dat concludeert de vereniging voor woningcorporaties Aedes naar aanleiding van eigen onderzoek onder 195 corporaties. De overlast wordt vooral veroorzaakt door „personen met verward gedrag”, zoals bewoners met psychische problemen, dementie of een verslaving. Zij verwaarlozen de woningen, zorgen voor geluidsoverlast of zijn agressief tegen hun buren. Ook blijkt dat bijna 50 procent van de corporaties te maken heeft met agressie richting medewerkers. De toename in overlast komt volgens Aedes doordat mensen met psychische problemen vaker zelfstandig wonen. (NRC)