Vervoerder vernoemt trein naar gedeputeerde - 'maar absoluut geen vriendjespolitiek'

Verbazing in Overijssel. Een gedeputeerde kreeg een trein van vervoerder Keolis naar hem vernoemd. Een maand later won Keolis een belangrijke concessie.

Bestuurder Bert Boerman bij de naar hem vernoemde trein van vervoerder Keolis.
Bestuurder Bert Boerman bij de naar hem vernoemde trein van vervoerder Keolis. Foto Keolis

Belangenverstrengeling in het Overijsselse openbaar vervoer? Een „mooi gebaar” voor een gewaardeerd bestuurder roept vragen op.

Op 23 augustus werd door vervoersbedrijf Keolis Nederland (voorheen Syntus) een nieuwe trein feestelijk onthuld: de eerste regionale intercity tussen Zwolle en Enschede. Tot verrassing van de aanwezigen bleek de trein te zijn vernoemd naar Bert Boerman, gedeputeerde voor Mobiliteit, Water en Klimaatadaptie van de provincie Overijssel namens de ChristenUnie.

Stijn Hesselink, statenlid voor Forum voor Democratie, vond dit vreemd. Zijn vraag aan het provinciebestuur: „Past het in de Nederlandse traditie van dienend, bescheiden en collegiaal bestuur om de bijdrage van een individuele gedeputeerde, overigens met alle waardering daarvoor, nog tijdens zijn ambtsperiode te belonen met een eervolle vermelding op collectief vervoer?”

Gedeputeerde Staten zien het probleem niet, zo blijkt uit hun antwoord. De naamsvermelding moet gezien worden als „blijk van waardering van de vervoerder voor de door de provincie samen met de vervoerder bereikte resultaten”. „Dit is een mooi gebaar.” En in Gelderland hebben actieve bestuurders ook een eigen trein gekregen.

Een maand na de feestelijke onthulling van de twee treinen – ook scheidend Keolis-directeur Cees Anker kreeg een vermelding – maakten Overijssel, Flevoland en Gelderland bekend dat Keolis de busconcessie IJssel-Vecht heeft gewonnen. Vanaf december 2020 verzorgt Keolis tien jaar lang het busvervoer op de Veluwe en in Midden-Overijssel. Het contract heeft een waarde van 900 miljoen euro. Drie andere vervoerders streden mee in de aanbesteding.

Verbazing

Dat wekt verbazing: een bestuurder krijgt eerst een cadeautje, en gunt een maand later een groot contract aan de schenker.

Er is geen enkel verband, zegt de provincie Overijssel. De biedingen voor de concessie zijn beoordeeld op vooraf gestelde eisen door een onafhankelijk team, waarin bestuurders geen zitting hebben. De concessie is bovendien gegund door drie provincies, niet alleen door Overijssel.

Ook Keolis wijst op de zorgvuldige procedure bij aanbestedingen van openbaar vervoer-concessies. „Er is absoluut geen sprake van vriendjespolitiek”, aldus een woordvoerder. Uitgaande van een correcte gang van zaken, is het qua beeldvorming geen naïef cadeau? „Het leek logisch om dit te doen bij het afscheid van onze directeur. Achteraf bezien is het niet handig.”

Forum voor Democratie en de PVV in Overijssel hebben vragen gesteld over de kwestie. De PVV vraagt Boerman om zijn naam van de trein te laten verwijderen.