Toename vrouwen in adviescolleges regering stagneert

Emancipatie Volgens de wet moeten adviescolleges van de regering een afspiegeling zijn van de bevolking. Maar de Rekenkamer stelt vast dat vrouwen en leden van minderheden niet evenredig vertegenwoordigd zijn.

Het percentage vrouwelijke leden in adviescolleges is sinds 2010 blijven steken op 38 procent.
Het percentage vrouwelijke leden in adviescolleges is sinds 2010 blijven steken op 38 procent. Foto iStock

De zeventien vaste adviescolleges van de regering zijn er de afgelopen jaren niet in geslaagd de diversiteit van hun leden te vergroten. Dat blijkt uit een rapport dat de Algemene Rekenkamer donderdag heeft gepubliceerd. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zal er binnenkort op reageren.

De regering heeft, naast tijdelijke adviescolleges zoals de commissie-Remkes die woensdag advies uitbracht over de stikstofproblematiek, zeventien vaste adviescolleges, waaronder de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Gezondheidsraad. De Rekenkamer heeft alleen naar die vaste adviescolleges gekeken.

Etnische diversiteit bergaf

Het percentage vrouwelijke leden in die adviescolleges groeide vanaf 2003, toen 25 procent van de leden vrouw was. Maar sinds 2010 is het blijven steken op 38 procent. Met het percentage etnische en culturele minderheden gaat het zelfs bergafwaarts: dat is gedaald van 9 procent in 2009 naar 4 procent in 2016.

Als de adviescolleges een afspiegeling zouden vormen van de maatschappij, dan zou de man-vrouw-verdeling 50-50 zijn en het aandeel leden uit een etnische of culturele minderheid 10 procent, schrijft de Rekenkamer. In de wet staat dat er moet worden gestreefd naar deze evenredige vertegenwoordiging.

Lees ook: Hoe is het om vicepremier en vrouw te zijn?

De Rekenkamer spreekt geen (negatief) oordeel uit over de tegenvallende percentages en doet ook geen aanbevelingen om de situatie te verbeteren, zoals de invoering van quota, maar wil wel „dit onderwerp agenderen en het debat hierover stimuleren”. Dit past ook in het streven van minister Ollongren om de deelname van vrouwen in het openbaar bestuur te bevorderen. Zij wil dat in de toekomst tussen de 40 en 60 procent van de functies in politiek en bestuur door vrouwen bekleed wordt.

Bij zes van de zeventien adviescolleges dragen zittende leden zelf nieuwe leden voor. Kandidaten buiten het netwerk krijgen daardoor nauwelijks kans om te solliciteren. Maar er zijn ook adviescolleges die meer moeite doen om bekendheid te geven aan een vacature. Die slagen er dan ook beter in om vrouwen en minderheden aan te stellen, stelt de Rekenkamer, die de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) als goed voorbeeld noemt.

Lees ook: Zo beweeg je vrouwen de politiek in te gaan