Brieven

Migratiedeal Ik zie dagelijks hoe migranten waardigheid verliezen

Foto Jorge Guerrero / AFP

Er komt een verklaring van een aantal Europese landen over migranten in Europa (Zicht op doorbraak in migratiecrisis Middellandse Zee, 22/9). Eén van de onderdelen in de verklaring is gedwongen terugkeer van economische migranten. Maar weet men dan niet dat teruggekeerde migranten opnieuw een poging zullen wagen om Europa te bereiken? Zij geven namelijk niet op. Ze zijn wanhopig op zoek naar werk. En er is werk genoeg in Nederland: uit de conjunctuurenquête van het CBS blijkt dat er een tekort is aan arbeidskrachten in vele sectoren. Waarom krijgen migranten geen contract van een jaar of vier om geld te verdienen, en sturen we hen dan daarna niet verplicht terug?

Ik geef Nederlandse les aan migranten voor de organisatie Rotterdam Ongedocumenteerden Centrum. Ook doceer ik Nederlands in een asielzoekerscentrum (AZC). Ik ken vele illegale migranten die illegaal werken, omdat zij eenvoudigweg niet legaal mogen werken. In het asielzoekerscentrum zie ik hoe wachtende migranten elke dag een stukje waardigheid verliezen, omdat zij niks mogen; niet werken en niet naar school.

Overheid, zet migranten in. De economie heeft hen nodig en de migranten willen een menswaardig bestaan.


schrijfster