Huurders sociale sector ervaren meer overlast door ‘verwarde’ buren

Vooral „personen met verward gedrag” veroorzaken overlast. Zij verwaarlozen hun woning, zorgen voor geluidsoverlast of zijn agressief tegen hun buren.

Huurders ervaren overlast door „personen met verward gedrag”, zoals bewoners met psychische problemen, dementie of een verslaving.
Huurders ervaren overlast door „personen met verward gedrag”, zoals bewoners met psychische problemen, dementie of een verslaving. Foto Valerie Kuypers/ANP

Huurders in de sociale sector ervaren vaker woonoverlast door hun buren. Dat concludeert de vereniging voor woningcorporaties Aedes naar aanleiding van eigen onderzoek onder 195 corporaties. Om hoeveel huurders het precies gaat, blijkt niet uit het onderzoek.

De overlast wordt volgens koepelorganisatie vooral veroorzaakt door „personen met verward gedrag”, zoals bewoners met psychische problemen, dementie of een verslaving. Zij verwaarlozen de woningen, zorgen voor geluidsoverlast of zijn agressief tegen hun buren. Ook blijkt dat bijna 50 procent van de woningcorporaties te maken heeft met agressie tegenover medewerkers - in 2015 was dit nog 31 procent.

In 2015 gaf 86 procent van de woningcorporaties aan dat ze te maken hadden met geluidsoverlast. In 2019 is dit percentage gestegen naar 98 procent. Een ander voorbeeld is overlast door het verwaarlozen van de woning. In 2015 rapporteerde 70 procent van de woningcorporaties dat ze hiermee te maken hadden. In 2019 is dit gestegen tot 94 procent.

Lees ook: ‘De zwaksten dragen in zwakke wijken de grootste lasten’

Informatie uitwisselen

De toename van de overlast komt volgens Aedes doordat mensen met psychische problemen vaker zelfstandig wonen, doordat er veel minder plekken zijn in zorgcomplexen en ggz-instellingen. Bovendien komen psychische problemen vaker voor bij mensen met lage en zeer lage inkomens, de groep die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Ook haalt Aedes een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan, waaruit blijkt dat goede zorg en begeleiding van deze kwetsbare personen vaak ontbreekt.

Volgens Aedes zijn instanties als gemeenten, politie en ggz-instellingen terughoudender geworden met het delen van gegevens sinds vorig jaar mei de privacywetgeving is aangescherpt. 90 procent van de corporaties wil dat gegevens van huurders gemakkelijker uitgewisseld moeten kunnen worden. Zelf zeggen de woningcorporaties al intakegesprekken te voeren met huurders en in sommige gevallen voorwaarden te verbinden aan een huurovereenkomst met huurders met mogelijk problematisch gedrag.

In onderstaande grafiek staan de meest voorkomende vormen van woonoverlast in de periodes 2015, 2017 en 2019.