Eenderde van de museumbezoekers komt uit het buitenland

Museumcijfers Weer hebben de musea meer bezoekers getrokken dan het jaar ervoor. Bijna eenderde van hen komt uit het buitenland.

In de rij voor het Rijksmuseum in Amsterdam. In Noord-Holland kwam in 2018 53 procent van de museumbezoekers uit het buitenland.
In de rij voor het Rijksmuseum in Amsterdam. In Noord-Holland kwam in 2018 53 procent van de museumbezoekers uit het buitenland. Foto ANP/JASPER JUINEN

In 2018 kwam meer dan 32 procent van de museumbezoekers uit het buitenland. Dit was vooral te danken aan de musea in Noord-Holland (lees: Amsterdam), die 53 procent buitenlands bezoek telden. In Drenthe ging het om 3 procent buitenlandse museumbezoekers. Dat staat in de jaarlijkse inventarisatie van de Museumvereniging, waarbij 425 Nederlandse musea zijn aangesloten. Deze inventarisatie laat al jaren stijgende bezoekersaantallen zien.

Ook in 2018 waren er weer meer museumbezoekers dan in het voorgaande jaar: 32 miljoen (31 miljoen in 2017). Nieuw is dat de stijging over 2018 van 0,9 miljoen in zijn geheel voor rekening komt van buitenlands bezoek. Sinds 2013 is het museumbezoek met 37 procent gegroeid.

Uitholling van binnenuit

„Maar het succes heeft twee gezichten”, schrijft de Museumvereniging. Net als eerder de Raad voor Cultuur, waarschuwt de vereniging voor uitholling van de musea van binnenuit. Weliswaar is de personeelssterkte tussen 2013 en 2018 toegenomen (150 voltijdsbanen, 1,6 procent), maar een steeds groter deel van het personeel is zich gaan bezighouden met bedrijfsvoering en commerciële activiteiten.

Dit gaat ten koste van aandacht voor beheer van de collectie. Volgens de Museumvereniging is sprake van „stijgende werkdruk onder conservatoren en onderzoekers”, wat „een rem zet op het bruikleenverkeer”. Ook waarschuwt de vereniging voor de afnemende financiering door gemeenten: „Die heeft ernstige gevolgen voor met name kleine(re) musea.”

In totaal werkten in 2018 41.000 mensen bij de Nederlandse musea, van wie 27.000 als vrijwilliger. Het ging om 9.800 voltijdsbanen. Van de museumbezoekers is eenderde in het bezit van een Museumkaart, 1,4 miljoen mensen. Zij waren in 2018 goed voor 9 miljoen bezoeken.