Brieven

Brieven

Vroem

Schrap de Formule 1

Duizenden bouwprojecten zijn stopgezet vanwege het stikstofprobleem in ons land. Nu lijkt de commissie-Remkes te gaan adviseren dat de boeren de veestapel halveren. Ondertussen wil minister Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) er alles aan doen om de Formule 1-wedstrijd in Zandvoort volgend jaar gewoon door te laten gaan. „Het zou toch fantastisch zijn als we vroem horen op 3 mei volgend jaar”, aldus de minister. Willen alle Nederlanders echt zo graag ‘vroem’ horen? Het stikstofprobleem moet een probleem van ons allen worden. Breng de maximumsnelheid omlaag, haal oldtimers van de weg en uit de lucht, voer rekeningrijden in. En de Formule 1 kan natuurlijk niet doorgaan.

Eva Jinek

RTL, betaal de NPO

Ik ben voor een reclamevrije publieke omroep, en een publieke omroep waar talent een kans krijgt zich te ontwikkelen. Ik ben tegen exorbitante salarissen. Commerciële omroepen profiteren daarvan omdat zij een nog hoger tarief voor reclame kunnen vragen, en met dat extra geld talent kunnen wegkopen. Na de transfer van Eva Jinek naar RTL, vraag ik mij af of in de discussie over de toekomst van de omroepen een variant is overwogen waarbij de commerciële omroepen een substantieel deel van hun reclame-inkomsten afdragen ten gunste van de publieke omroepen? Ik zou dat een faire bijdrage vinden voor het profijt dat zij van de publieke omroep hebben.

Loten (1)

Hoe kies je burgerraden?

In het artikel Voortaan dan maar loten in plaats van stemmen? (21/9) over democratische vernieuwing mis ik enig wantrouwen jegens de manier waarop de burgers worden gekozen in burgerraden om vastgelopen kwesties op te lossen. Dat blijft voor mij buitengewoon vaag. Ik hoor bijvoorbeeld pas van ‘tafels’ en de bijbehorende leden uit het middenveld als ze met conclusies komen. Het is natuurlijk een prettig terrein voor allerlei lobbyisten en mensen die open staan voor suggesties van politici, maar waar is de democratische controle van alle burgers? Op deze manier is de ene burger meer gelijk dan de andere. Door zo ondoorzichtig te kiezen kun je heel wat mensen en meningen uitsluiten en je vervolgens beroepen op „een brede basis”, terwijl je de democratie passeert.

Loten (2)

Kiesdrempel te hoog

In het goed onderbouwde en lezenswaardige artikel over democratische vernieuwing (21/9) staat dat een raad van gelote burgers in 2004 British Columbia (Canada) hielp om een nieuw kiesstelsel te bedenken, „dat later bij referendum werd goedgekeurd”. Dat laatste is niet juist. Weliswaar stemde 58 procent van de kiezers voor het voorstel, maar daarmee werd de vereiste drempel van 60 procent niet gehaald.

Negatieve rente

Dan minder belasting

Nederland heeft een pensioenstelsel waaraan een garantie voor uitkering is gekoppeld. De gehanteerde rente is indirect gekoppeld aan de marktrente. De ECB heeft deze rente verder laten dalen: prima voor centrale banken, slecht voor pensioengerechtigden en deelnemers. De marktrente is zo laag, dat de pensioengarantie niet meer te geven is, en pensioenuitkeringen verlaagd moeten worden. De inflatie in Nederland blijft laag. De overheid heeft de laatste jaren zowel het lage als het hoge btw-tarief met respectievelijk 3 en 2 procentpunten verhoogd; dat kwam in 2019 neer op een stijging van 6,8 miljard euro, waardoor het overheidsgeld nu tegen de plinten klotst. Dit geld, opgebracht door consumenten, wordt niet aan hen teruggegeven. Wat is eenvoudiger dan dit geld te gebruiken om de tariefgroep inkomstenbelasting voor de gepensioneerden te verlagen? Daarmee zou de overheid het netto inkomen van gepensioneerden kunnen laten stijgen. Ook al verlagen de fondsen dan de pensioenen, netto gaan de gepensioneerden er op vooruit en hoeven de deelnemers geen premieverhoging te betalen.


niet gepensioneerd,