Vogelstand N-Amerika krimpt met 30 procent

Natuurbehoud Het aantal vogels in Canada en de Verenigde Staten is in de laatste 48 jaar met drie miljard afgenomen – een daling van bijna 30 procent.

Merel
Merel

Biologen rapporteren in Science een forse achteruitgang van vogels in Noord-Amerika, een afname van drie miljard sinds 1970. Hoofdoorzaak: de mens. Zo wordt het leefgebied van veel vogels kleiner door bebouwing. Ook het gebruik van landbouwgif heeft zijn weerslag op het aantal vogels. De insectenpopulatie, een belangrijke voedselbron voor veel vogelsoorten, neemt hierdoor sterk af. Daarnaast blijken pesticiden sommige trekvogels te verzwakken.

In totaal bestudeerden de onderzoekers 529 vogelsoorten, samen ruim driekwart van alle broedvogelsoorten in Noord-Amerika. Niet álle vogelsoorten nemen in aantal af. Maar de populatiegroei van roof- en watervogels viel in het niet bij de afname van onder andere weidevogels (-53 procent) en bosvogels (-30 procent).

Het zijn niet de meer zeldzame vogelsoorten die in aantal afnemen, maar juist de algemenere soorten. Uit de tellingen bleek dat 90 procent van de afname zich voordoet in twaalf vogelfamilies met daarin veel bekende soorten als spreeuwen, merels, gorzen, mussen en vinken.

Onderzoeker Chris van Turnhout, van Sovon Vogelonderzoek, ziet in de Europese vogelstand eenzelfde trend. „Tussen 1980 en 2009 is in Europa een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, met 144 algemene vogelsoorten. In totaal ging het daar om een afname van 421 miljoen vogels. Dat is een kleiner aantal over een kortere periode natuurlijk, maar je komt er alsnog mee uit op een afname van 20 procent in 25 jaar. In die zin zijn de cijfers met elkaar vergelijkbaar.”