Brieven

Schuif problemen van de staat niet op gelote burgerraad af

Foto Getty Images

Op het eerste gezicht een prima idee: door loting aangewezen burgers die zich in een burgerraad buigen over allerlei maatschappelijke problemen (Voortaan dan maar loten in plaats van stemmen?, 21/9). Wat is er nu mooier dan een directe democratie die niet langer gehinderd wordt door een politieke elite? Misschien ben ik een scepticus, maar ik zie bitter weinig in zo’n experiment om de democratie te redden. Nog afgezien van allerlei praktische bezwaren, lijkt een dergelijk initiatief niet ingegeven door principiële overtuiging. In wezen is het niet anders dan een noodgreep, van bovenaf opgelegd door politici die zelf niet meer weten hoe het land moet worden bestuurd en hulpeloos moeten toezien hoe de ontevredenheid onder de bevolking met de dag toeneemt. Ten einde raad kiezen ze voor een politieke ‘participatiesamenleving’, waarbij de burger niet langer ‘onderworpen’ is aan de gevestigde democratische instellingen, maar voortaan zelf initiatieven mag/moet nemen. De problemen van de staat worden op deze manier afgeschoven op de burgers, wat me doet denken aan de uitkleding van de verzorgingsstaat waarbij we te horen kregen dat we zelf onze boontjes maar moeten zien te doppen.