‘Het paddenscherm lijkt een tankgracht’

Milieu Milieuorganisaties vinden Formule 1 te ingrijpend voor de natuur. „Naar extra stikstofuitstoot is niet gekeken.”

Foto Olivier Middendorp

De avond valt, de wind rolt over de duinen, het circuit van Zandvoort is stil geworden na opnieuw een dag lawaai. Milieuactivist Marc Janssen van Stichting Duinbehoud stapt van zijn fiets en wijst naar een scherm van enkele honderden meters lang: een paddenscherm in de Kennemerduinen, naast het circuit. Janssen: „Het circuit heeft hier een scherm aangelegd om beschermde diersoorten als rugstreeppadden en zandhagedissen buiten de deur te houden, weg te krijgen, te deporteren. Dat is zo rigoureus gedaan dat het wel een tankgracht lijkt.”

Janssen heeft voor Duinbehoud, en namens enkele andere milieuclubs, bezwaar aangetekend tegen de ontheffing die de provincie Noord-Holland aan het circuit heeft verleend voor een „ingrijpende verbouwing” van de omgeving, zoals de bouw van tribunes, de aanleg van tunnels onder duinen en geluidswallen, de verbreding van wandelpaden, het aanleggen van wegverhardingen en de aanleg van een nieuwe weg door het Europese Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. „Er wordt hier behoorlijk wat natuur vernield. Er wordt een stuk van een beschermd natuurgebied afgeknabbeld. Duinen worden plat geschoven.”

Lees ook: Goudkoorts in Zandvoort

En dan heeft hij het nog niet eens over de stikstof gehad, die zo’n verwoestende uitwerking heeft op de biodiversiteit in beschermde natuurgebieden. Janssen: „Er worden hier nu werkzaamheden uitgevoerd waarbij extra stikstof wordt uitgestoten. Daar is geen vergunning voor aangevraagd. Net zomin als is onderzocht hoeveel extra stikstof wordt uitgestoten door de omvang van dit evenement. Daar is allemaal onvoldoende naar gekeken.”

In de verte zijn enkele wandelaars te zien, onzichtbaar zijn de wisenten die hier eveneens leven. Janssen: „Dit is een schitterend natuurgebied; zogenoemde grijze duinen, met veel verschillende kruiden, een rijke vegetatie die Europees is beschermd. Daar mag je niet zomaar aankomen. Er is geen drinkwaterwinning, zodat er een vrij natuurlijke waterstand is. Dat merk je aan de rijke plantengroei: parnassia, honingorchis, moeraswespenorchis. De duinen mogen hier stuiven. Verder is het hier lekker stil, tenminste als er niet wordt geracet. Het circuit produceert veel te veel herrie, het gehele jaar door, en daar moet iets aan gebeuren.”

Steeds minder duingebied

De duisternis valt in. Janssen komt te spreken over het belang van de duinen in het algemeen. „We hebben in de loop der jaren steeds minder duingebied gekregen. Afgegraven voor woningbouw, industrie en bollenteelt. Terwijl het belangrijke gebieden zijn, ze dienen ook als ecologische verbindingen voor soorten die door klimaatverandering van zuid naar noord verhuizen. We moeten er zuinig op zijn.”

Een woordvoerder van Dutch Grand Prix, dat de race organiseert, zegt dat „zo veel mogelijk rekening” wordt houden met natuur en milieu. Over mogelijke consequenties van de stikstofcrisis in Nederland wil Dutch Grand Prix niet veel kwijt. „In ons vergunningstraject, namelijk de aanpassing van een bestaande vergunning, is rekening gehouden met PAS [het Programma Aanpak Stikstof].”