Geschonden vertrouwen

Economie & recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: civiel recht.

Foto Getty Images/iStockphoto

De directeur van een basisschool in de provincie Groningen stuurt in maart een brief naar kinderopvangorganisatie Skid om de samenwerking te staken. De basisschool wil in zee met een nieuwe partij.

Bij de kinderopvangstichting, die al jaren de tussenschoolse en buitenschoolse opvang voor de basisschool verzorgt, valt de brief rauw op het dak. In de periode daarvoor is juist intensief samengewerkt met de school voor het opzetten van een Integraal Kind Centrum in het nieuwe pand waar de basisschool na de zomervakantie haar intrek neemt.

De kinderopvangorganisatie laat schriftelijk weten het oneens te zijn met de opzegging. De basisschool stapt vervolgens naar de rechter omdat zij vindt dat het haar vrijstaat een contract met een derde te sluiten.

De rechter kiest de kant van de stichting. Juist omdat de basisschool en de kinderopvangorganisatie meerdere jaren intensief hebben samengewerkt, met het idee dat de kinderopvangstichting in het nieuwe schoolpand de opvang zou gaan verzorgen, mag de basisschool daar nu niet meer van afwijken. De stichting mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat zij de kinderopvang voor de basisschool zou gaan verzorgen en moet per direct toegang tot het schoolcomplex krijgen.

Uitspraak: ECLI:NL:2019:3880