‘Geen onrechtmatigheden bij verkoop gemeentelijk vastgoed Bergen’

Woningwaarde NRC en NH Nieuws onthulden in juni dat Bergen 750.000 euro zou zijn misgelopen door woningen ver onder taxatieswaardes te verkopen. Volgens een onafhankelijk onderzoek heeft de gemeente echter integer gehandeld.

xx
xx Foto Olivier Middendorp

Bij de verkoop van vastgoed door de gemeente Bergen tussen 2013 en 2019 hebben zich geen onrechtmatigheden voorgedaan. Ook is er geen sprake van verspilling of het mislopen van gemeenschapsgeld. Dat concludeert het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) na een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van de verkochte woningen.

NRC en NH Nieuws brachten in juni naar buiten dat Bergen tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen ver onder de WOZ- en taxatiewaarde had verkocht. Daardoor leverden de huizen de gemeente 750.000 euro minder op dat ze volgens de taxaties hadden kunnen opbrengen. Bovendien zou Bergen zelf opgestelde regels hebben overtreden bij de verkoop van de panden. Naar aanleiding van de publicaties stelde verantwoordelijk wethouder Klaas Valkering (CDA) een onderzoek in, waarvan de conclusies dinsdag openbaar zijn gemaakt.

Lees ook: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

‘Geen minachting van regels’

BING heeft elke verkoop onderzocht en concludeert dat de „slotsom is dat er geen sprake is van een situatie waarin verhuurder woningen voor een te lage prijs zijn verkocht”. Bij de waardebepaling van de huizen is terecht niet met WOZ-waardes rekening gehouden, schrijft het rapport, omdat de woningen in verhuurde staat waren. Bij de woningen die verkocht zijn aan de huurders – waardoor de woningen niet meer in verhuurde staat zijn – is de gemeente volgens het BING ook geen geld misgelopen omdat er een antispeculatiebeding van een aantal jaar in de koopcontracten is opgenomen.

Over de woning die onderhands is verkocht aan een belegger in plaats van te worden aangeboden op huizenwebsite Funda, zoals de eigen regels voorschrijven, oordeelt het BING dat het argument dat „aanbieding via de markt te veel onrust voor de huurder zou opleveren” voldoende reden is geweest voor de gemeente Bergen om van de eigen regels af te wijken. „Er is geen grond gevonden van een welbewuste, opzettelijke minachting van de regels”, stelt het rapport.

‘Gewenste uitkomsten’

Wethouder Valkering zegt in een reactie niet verrast te zijn door de bevindingen van BING. „Er staat precies in wat ik drie maanden geleden ook heb gezegd.” Wel is het goed, zegt hij, dat de verkopen gecontroleerd zijn en het dossier nu afgerond kan worden. Valkering erkent dat de communicatie naar de gemeenteraad beter zou kunnen. „In het rapport staat dat de raad tot 2018 overal goed van op de hoogte is gehouden. Maar er is geen overdracht geweest naar de nieuwe raad. Dat is wellicht een les.”

Het enige oppositieraadslid in Bergen, Mariella van Kranenburg van de lokale partij Gemeentebelangen, is minder blij met de conclusies van het rapport: „Dit zijn de gewenste uitkomsten voor de gemeente. Ik heb bij bepaalde panden nog steeds mijn vraagtekens. Als het rapport al iets aantoont, dan is het een grillig beleid van de gemeente Bergen.”

Van Kranenburg is van plan vragen te stellen bij de eerstvolgende commissievergadering, donderdag, waar het rapport besproken zal worden.