Brieven

Brieven

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) stelt voor jaarlijks maximaal 540.000 vluchten toe te staan met strenge spelregels voor groei: minder geluidshinder, minder fijnstof, minder stikstof, minder CO2-uitstoot. Die strenge regels zijn nodig. Tegelijk is het risico dat omwonenden formeel serieus worden genomen, maar de uitkomst al vaststaat: meer vluchten. ‘Schiphollen’ noemden we dat eerder. De minister benadrukt het nationale belang van de luchthaven: het zou het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven mede bepalen. Ter compensatie speelt de bewindsvrouw met de gedachte nachtvluchten – nu 32.000 per jaar – te beperken. Dat zou volgens de huidige rekenregels 70.000 extra vluchten mogelijk maken. In het klimaatakkoord is sprake van een CO2-heffing. Zelfs rekeningrijden wordt niet langer uitgesloten. Beide maatregelen gaan uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Waarom niet in het verlengde daarvan een ‘slaapverstoorderstaks’ op nachtvluchten? Voor charters en pretvluchten geldt het nationale belang niet. Zo’n fiscale heffing creëert forse ruimte. De KLM, die meer intercontinentale vluchten wil, zou zo twintig nieuwe bestemmingen kunnen openen zonder dat groei naar 540.000 nodig is. Met de slaapverstoorderstaks en scherpere regels, kun je jaren vooruit voor – zo ooit – de huidige 500.000 vol gevlogen worden. De moraal: politiek, houd op met schiphollen. Burgers verdienen het om serieus te worden genomen.