Brieven

Brieven

Liquidatie Wiersum

Lijntje bij de koffie

In het NRC-commentaar over de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum wordt terecht – maar naar mijn idee te summier – naar de recreatief gebruiker verwezen (Moord op advocaat is een aanschouwelijke les in ondermijning, 20/9). In de jaren tachtig was ik aangedaan door de Christiane F.’s, en nog steeds zijn er ouders, broers, zussen die te maken hebben met een familielid die, zoals zij, een aan heroïne verslaafde prostituee is.

Maar nog lucratiever dan de verslaafdenmarkt – hoe triest ook – is de markt van recreatief gebruikers. Wat ik om mij heen hoor, is dat het onder twintigers en dertigers die geld te besteden hebben heel gewoon is om het koekje bij de koffie, of de bitterbal bij het glas bier, te vervangen door een lijntje.

Ik heb het niet wetenschappelijk kunnen vaststellen, maar het zou mij niets verbazen als de toename van recreatief gebruik een parallelle lijn laat zien met een toename van drugsgerelateerde misdaad in ons land. Deze branche is zo lucratief, dat zelfs moord op een advocaat niet wordt geschuwd.

Ben je als recreatief gebruiker dan verantwoordelijk voor deze moord? Dat gaat mij te ver, de jonge man in donkere kleding is verantwoordelijk, en degene die hem op pad gestuurd heeft uiteraard ook.

Maar in de markt van vraag en aanbod ligt wel de sleutel. Als recreatief gebruiker kun je – om in maffiatermen te blijven – de markt om zeep helpen. Dat is niet alleen gerechtvaardigd, dat is een morele plicht. En als je dan toch even een kwartiertje out wil: ga wandelen, pak de fiets, of neem gewoon weer lekker ouderwets een bitterbal en geniet!

Productiviteit

Lekker gezellige stilte

Japke-d. Bouma geeft tips voor stilte op kantoor (Dit zijn de beste tips voor stilte op kantoor, 18/9). Een kennis van mij deelde vijfentwintig jaar een kamer met een collega. Ze wisten van elkaar niet of ze wel of geen kinderen hadden. Dat moeten nog eens productieve tijden zijn geweest!

Algemene Beschouwingen

Vlag belemmert zicht

Al kijkend naar de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer krijg ik steeds meer zin om de pontificaal opgestelde Nederlandse vlag, die het totaalbeeld van de prachtige wandschilderijen van Rudi van de Wint ernstig verstoort, in de Hofvijver te flikkeren. Hopelijk wordt na de renovatie van het Binnenhof een passende oplossing voor de vlag gevonden.

onderwijs

Wáárom huiswerk?

In Hoe help ik mijn zoons met huiswerk? (19/9) lees ik tips om zeven- en achtjarigen te helpen bij hun huiswerk. De afgelopen 45 jaar heb ik zo’n twintig jaar lesgegeven in het basisonderwijs. Huiswerk geven was meer uitzondering dan regel. En dan alleen nog ter voorbereiding op het vervolgonderwijs, dus af en toe in groep 7 en elke week een beetje in groep 8. Ik heb de nodige en vooral de vele onnodige onderwijsvernieuwingen meegemaakt. Dat zeven- en achtjarigen nu al huiswerk krijgen, lijkt mij meer een tekort aan basale onderwijskundige kwaliteit van de desbetreffende school, dan een pedagogische noodzaak. Zelfs kleuters worden vandaag de dag getoetst, leerlingen worden voor de neoliberale samenleving klaargestoomd tot eenheidsworst en niemand die het voor ze opneemt, zelfs ouders niet.

Zorg

Leun niet op vrijwilligers

In Geef de ouderen wat ze is beloofd (19/9) wordt bepleit dat de gebreken in de zorg deels opgelost kunnen worden door de inzet van vrijwilligers te stimuleren. Zij zouden ouderen thuis kunnen ondersteunen. Maar vrijwilligers worden al veel ingezet. Het moet juist geen gemeengoed worden dat zij nodig zijn voor basisvoorzieningen. Zorg eerst maar eens dat er genoeg betaalde medewerkers komen, bijvoorbeeld door ze een fatsoenlijk en aantrekkelijk salaris te geven.