Brieven

Brief

Stadsdeelcommissies: weinig zeggenschap, wel invloed

‘Leuk die stadsdelen, maar de Stopera bepaalt’ (Amsterdambijlage 14 september). Ik kan uit ervaring spreken, want ik ben stadsdeelcommissielid in Amsterdam Nieuw-West. Het is jammer dat we weinig zeggenschap hebben. Toch kun je wel degelijk invloed hebben. Formeel door adviezen te schrijven en informeel door een netwerk op te bouwen. Ook bij formele adviezen moet je je contacten aanwenden, zodat de gemeenteraad er wat mee doet. Op dit moment is de partijlijn daarom erg belangrijk geworden, wat in het nadeel is van kleine partijen. Een betere digitale ontsluiting van stukken en adviezen is nodig. Raadsleden ontvangen onze adviezen niet en wij krijgen te weinig informatie. Soms ontdek ik per toeval brieven van de wethouder aan de gemeenteraad die het stadsdeel raken. Een deel van de oplossing is misschien om de diverse digitale kanalen van raad en stadsdelen samen te voegen.

De ondersteuning is te beperkt. Men dacht bij de invoering: ze vergaderen twee keer zo weinig, dus kunnen ze ook wel met de helft van de ondersteuning toe. Intussen is het stadsdeel nog steeds even groot als Den Bosch.

Wat wel soepel verloopt zijn adviezen die binnen de bevoegdheden van het stadsdeelbestuur vallen. Dan zijn de lijntjes kort en krijgen we vaak snel te horen wat men met het advies doet. De schoen wringt bij adviezen die aan de raad of B&W zijn gericht.

Er valt dus nog genoeg te verbeteren, maar ik blijf me inzetten voor de inwoners van Nieuw-West. Weglopen, zoals DENK in Nieuw-West doet, doet geen recht aan wat we wél hebben bereikt en zet de kiezers in de kou.

Sarah Biddle (38), via nrc.nl