Hoge Raad stelt politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen a/d Rijn

Ridderhof

De politie had Tristan van der V., die in 2011 zes mensen doodschoot, geen wapenvergunning mogen verlenen vanwege zijn psychische problemen. Daarom moet de politie schadevergoeding betalen voor alle materiële en immateriële schade als gevolg van de dodelijke schietpartij in Alphen aan den Rijn. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld.

In april adviseerde de procureur-generaal de Hoge Raad al de politie gedeeltelijk aansprakelijk te stellen. De adviseur stelde dat de politie „onzorgvuldig had gehandeld” bij het afgeven van de wapenvergunning aan Van der V. Destijds was al bekend dat hij psychische problemen had.

Korpschef Erik Akerboom zegt vrijdag dat de uitspraak van de Hoge Raad „laat zien dat de politie en mogelijk ook andere overheden stil moeten staan bij mogelijke gevolgen van het verlenen van vergunningen”. Hij benadrukt dat sinds de schietpartij al maatregelen zijn genomen. Zo wordt er meer aandacht gegeven aan „psychische problematiek of bepaalde levensgebeurtenissen” bij het verlenen van een wapenvergunning.

Met de uitspraak van de Hoge Raad komt er een einde aan een slepende zaak. Na de schietpartij stelden gewonden, nabestaanden ooggetuigen en winkeliers de politie aansprakelijk. In 2015 wees de rechtbank in Den Haag hun klacht af, waarna zij in hoger beroep gingen. Het gerechtshof stelde de aanklagers in het gelijk, waarna de politie in cassatie ging. (NRC)